Hoạt động các tổ chức thành viên >> Chính trị

120 CĐCS tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022

20/06/2017 03:57:48 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 16/01/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã sớm ban hành kế hoạch, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức Đại hội với phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", đồng thời tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp.

 

Đồng chí Vương Văn Bằng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (Thứ hai từ phải sang) tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội điểm CĐCS Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Ngày 11/5, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo thành công Đại hội điểm CĐCS Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.Đến nay, toàn tỉnh đã có 06 đơn vị cấp trên cơ sở tổ chức Đại hội điểm rút kinh nghiệm gồm: công đoàn ngành Y tế, công đoàn Viên chức tỉnh, LĐLĐ các huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình và LĐLĐ thành phố Yên Bái và đã có 120/974 CĐCS trong tỉnh tổ chức Đại hội đảm bảo đúng chương trình, mục tiêu đề ra.  

Theo kế hoạch Đại hội Công đoàn cấp cơ sở hoàn thành trong quý III năm 2017, cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trong quý IV năm 2017 và Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái sẽ hoàn thành trong quý I năm 2018, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h