Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở

Mù Cang Chải xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

24/08/2023

- Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Mù Cang Chải đã tập trung quán triệt triển khai nghiêm túc nghị quyết đại Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều cách làm mới, sáng tạo góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn phát huy hoạt động giám sát

02/08/2023

- Điểm nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện thời gian gần đây là triển khai Quyết định số 217-218/QĐ-TW của Bộ Chính trị về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu duy trì 60 tổ tự quản

27/07/2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các xã, thị trấn tại huyện Trạm Tấu đang thực hiện hiệu quả 60 mô hình tổ tự quản, 4 tổ hợp tác với 43 thành viên, 15 tổ tự quản an ninh trật tự với 322 thành viên.

Văn Yên: Tuyên truyền công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và không xuất nhập cảnh trái phép năm 2023

21/07/2023

Vừa qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Văn Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và không xuất nhập cảnh trái phép năm 2023 cho trên 300 người gồm Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, công chức tư pháp, công an, trạm y tế xã, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, chi hội trưởng các đoàn thể, đoàn viên thanh niên, phụ nữ trong độ tuổi vị thành niên, công dân của xã Phong Dụ Thượng và xã Châu Quế Hạ.

Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên: Phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ

07/06/2023

Phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền các địa phương triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

18/05/2023

Nhận thức đúng tầm quan trọng của giám sát (GS), phản biện xã hội (PBXH) là góp phần xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện GS,PBXH đạt nhiều kết quả.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h