Hoạt động các tổ chức thành viên >> Văn hóa - Xã hội

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổng kết hoạt động năm 2016

09/03/2017 03:13:01 Xem cỡ chữ Google
Ngày 10/02/2017, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017. Dự hội nghị có ông: Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Dương Hoàng Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số Ban, Văn phòng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan trong tỉnh.

Trong năm 2016, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng với các tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, khẳng định là vị trí đầu mối trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân trong tỉnh với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới; đồng thời góp phần vào công cuộc giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động và tổ chức thành công Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh, Đại hội Hội Thân nhân Việt kiều - Lào, Thái Lan tỉnh, hướng dẫn một số tổ chức thành viên kiện toàn các chức danh chủ chốt; công tác thông tin tuyên truyền phát huy hiệu quả, công tác vận động viện trợ phi chính phủ có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả các dự án.

 

đây là chú thích ảnh

Tại hội nghị, ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm qua, ông nhấn mạnh, trong thời gian tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng với các tổ chức hữu nghị thành viên, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường xây dựng lực lượng cán bộ chuyên trách có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về ngoại ngữ, vững về chuyên môn nghiệp vụ, chủ động trong quan hệ với các đối tác nước ngoài…, về phía Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, sẽ tiếp tục hỗ trợ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ để hoạt động ngày càng hiệu quả.

Nhân dịp này, các tổ chức cá nhân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng Giấy khen và các danh hiệu thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016.

Quý Đôn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h