Các cuộc vận động, các phong trào thi đua

Mặt trận Tổ quốc tỉnh với phong trào thi đua chung tay “Vì người nghèo”

14/05/2021

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Trong những năm qua,  MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Yên Bái luôn bám sát hướng dẫn của cấp trên, chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy, và Kế hoạch số 172/KH-UBND, ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo-Giảm nghèo bền vững”.

Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong xây dựng Nông thôn mới

16/06/2020

Trưởng ban công tác Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc chủ trì phối hợp các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, là người chủ tọa điều hành hoặc đồng chủ tọa các cuộc họp của thôn để triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

28/07/2019

Toàn tỉnh đã có 157/157 xã đạt từ 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM), trong đó 46 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 9 phường, thị trấn được công nhận là “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị".

MTTQ - Hội CTĐ thành phố Yên Bái trao 300 suất quà Tết

28/07/2019

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, sáng ngày 16/1/2019 tại UBND phường Nguyễn Thái Học và UBND phường Đồng Tâm, quỹ thiện tâm Tập đoàn Vingroup đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố và MTTQ trao tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam".

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

15/05/2018

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động đã không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h