Các cuộc vận động, các phong trào thi đua

Ban Chỉ đạo Chương trình làm nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Triển khai Kế hoạch làm nhà ở cho hộ nghèo năm 2018

12/04/2018

Nhằm giúp các hộ nghèo, khó khăn sớm có nhà mới để ổn định cuộc sống, là một trong những hoạt động an sinh xã hội thường xuyên của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được triển khai tại nhiều đơn vị tỉnh, thành trên cả nước.

Hội nghị Hiệp thương xây dựng phường Đồng Tâm đạt chuẩn đô thi văn minh

27/11/2017

Sáng 9/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm (thành phố Yên Bái) đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh; ra mắt khu dân cư đăng ký đạt chuẩn đô thị văn minh.

Hiệu quả từ cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" ở Yên Bái

17/10/2017

Những năm qua, truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc đã được phát huy thông qua Cuộc vận động (CVĐ) “Ngày vì người nghèo” với những chương trình hành động, việc làm kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

12/09/2017

Sau hơn 5 năm triển khai, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp đóng góp vào thành tích 18 xã đạt chuẩn NTM của tỉnh.

Ký kết Chương trình phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức chính trị xã hội về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 – 2020

12/09/2017

Ngày 19/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2020.

Ủy ban MTTQ các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

12/09/2017

Thời gian qua, hoạt động và công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh có nhiều cố gắng , công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được MTTQ các cấp tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h