Gương người tốt việc tốt >> Phong trào

Một đời cho màu xanh no ấm

19/03/2021

Người dân ở Trạm Tấu (Yên Bái) lấy tên họ đặt cho những giống lúa khó nhớ. Xã Trạm Tấu có giống lúa "cán bộ Thao”, xã Xà Hồ có giống ngô "cán bộ Ngọc”. Họ - những cán bộ nông nghiệp gắn bó một đời với vùng cao Trạm Tấu. Nhờ có họ mà lúa đã xanh trên những thửa ruộng bậc thang, ngô đã vàng trên những triền đồi...

Một tấm lòng thiện nguyện

03/05/2020

Với mong muốn giúp đỡ những người hay những gia đình khó khăn, gặp rủi ro, hoạn nạn..., nữ cán bộ trẻ công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn Đinh Thị Điệp đã bỏ nhiều công sức kêu gọi, kết nối nguồn lực hỗ trợ và thực hiện được nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h