Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Văn hóa - Xã hội

MTTQ các cấp Trấn Yên: Phối hợp tuyên truyền giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19

10/08/2020

Với Quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn không để dịch xuất hiện và lây lan trên địa bàn huyện, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và trật tự an toàn xã hội, ngay khi có chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, huyện Trấn Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ủy ban MTTQ phường Cầu Thia tổ chức hội nghị Hiệp thương xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị

12/06/2018

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Phường Cầu Thia đã tổ chức hội nghị hiệp thương xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, ra mắt khu dân cư xây dựng tuyến phố văn minh. Đây là mô hình điểm về đô thị văn minh của UBMTTQ tỉnh xây dựng theo kế hoạch 226 ngày 30/8/2017.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h