Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Yên Bái xây dựng hơn 500 điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

30/03/2023

Nhằm đẩy mạnh thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm thiết thực, hiệu quả theo phương châm “nói đi đôi với làm”, gắn “học tập" với "làm theo”, Tỉnh ủy Yên Bái đã tiến hành rà soát và đăng ký xây dựng, nhân rộng 548 mô hình, điển hình tiên tiến cấp tỉnh (344 mô hình tập thể, 204 điển hình cá nhân) năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

Hồ Bốn làm theo lời Bác

17/06/2022

- Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, đến nay, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các chi bộ, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Yên Bái: "05" tạo chuyển biến trong Đảng

Yên Bái: "05" tạo chuyển biến trong Đảng

16/05/2022

Đến nay, Yên Bái có 3.358 mô hình, 2.787 điển hình đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 ở 3 cấp tỉnh, huyện và cơ sở.

Lương Thịnh học tập và làm theo lời Bác

05/05/2022

- Hiện nay, Đảng bộ xã Lương Thịnh có 286 đảng viên, sinh hoạt ở 19 chi bộ, trong đó có 14 chi bộ thôn. Để việc học và làm theo Bác được lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Mỗi đoàn thể đều lựa chọn cho tổ chức mình những phong trào, việc làm thiết thực.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h