Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2024

Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2024

20/02/2024

Ngày 16 tháng 02 năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ký ban hành Kế hoạch số 163-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2024. Trang TTĐT Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái trân trọng gửi tới bạn đọc toàn văn kế hoạch:

Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân

31/01/2024

78 năm trước, ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó có đoạn: “Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”, "Khuyên đồng bào nam nữ 18 tuổi trở lên hôm nay tất cả đều đi bỏ phiếu, để bầu những người đại biểu xứng đáng vào Quốc hội đầu tiên của nước ta".

Đại hội đại biểu điểm MTTQ Nghĩa Lộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

05/01/2024

Ngày 4/1/2024, Đại hội đại biểu MTTQ xã Nghĩa Lộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được tổ chức thành công, tốt đẹp, đảm bảo yêu cầu mục đích đã đề ra. Đây là đại hội cấp cơ sở được MTTQ thị xã Nghĩa Lộ chọn tổ chức điểm để rút kinh nghiệm cho các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Mù Cang Chải: Lấy hạnh phúc là triết lý phát triển

03/01/2024

Huyện vùng cao Mù Cang Chải hôm nay đã có thêm nhiều tuyến đường về tận bản được đổ bê tông, trồng thêm hoa, cây xanh tươi mới; nhiều ngôi nhà 3 cứng, có thêm công trình phụ, đảm bảo an toàn trước mưa lũ được dựng lên; nhiều tổ ấm đã thực sự “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”… Đó là thành quả mà Mù Cang Chải đã đạt được sau nhiều năm lấy hạnh phúc là triết lý phát triển.

Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri

25/12/2023

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công đó là sự quan tâm của tỉnh đối với việc tiếp xúc, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

11/12/2023

- Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, then chốt, quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, thời gian qua, tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình hành động với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ ràng đảm bảo đồng bộ, thống nhất và có tính khả thi cao.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h