Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái Học và làm theo lời Bác, Yên Bái phát triển giao thông mở đường cho phát triển kinh tế

22/09/2023

- Trong lần về thăm Yên Bái ngày 25/9/1958, Bác Hồ đã rất quan tâm đến phát triển hạ tầng giao thông vận tải của tỉnh. Thực hiện lời dạy của Bác, tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống “mở đường thắng lợi” cũng như hiện thực hóa mục tiêu và thực hiện tốt một trong ba đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó giao thông vận tải luôn “đi trước mở đường”, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, phục vụ tốt cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phường Nguyễn Phúc, Quyết tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng mô hình khu dân cư hạnh phúc góp phần cùng thành phố Yên Bái hoàn thành xây dựng Đô thị loại II

21/09/2023

Phường Nguyễn Phúc nằm ở phía Tây của thành phố Yên Bái, với diện tích tự nhiên là 1,42 km2, dân số 2.145 hộ với 7.334 khẩu, có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm khoảng 12%; lao động tự do chiếm khoảng 48%, mặt bằng kinh tế chung của người dân ở mức trung bình khá. Với điều kiện thực tế của phường Nguyễn Phúc, việc thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 gặp nhiều khó khăn, thách thức. Kết quả điều tra hộ nghèo năm 2020 là 26 hộ nghèo, bằng 1,21%, tập trung nhiều ở các tổ dân phố Phúc Xuân, Phúc Tân, Phúc Yên, Phúc Sơn. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo còn cao là do: một số hộ dân không có đất canh tác, thiếu tư liệu sản xuất; một số hộ do già yếu neo đơn, ốm đau, bệnh tật kéo dài…., bên cạnh đó, một bộ phận người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ nại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa có ý chí vươn lên thoát nghèo.

Những kết quả nổi bật trong đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân

12/09/2023

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đưa cách mạng Việt Nam từ thắng này đến thắng lợi khác. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam càng có vai trò quan trọng trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

“Dân vận khéo” góp phần vì một Yên Bái “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” - Kỳ 3

02/08/2023

- Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước được triển khai sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, gương mẫu trong hoạt động công vụ, cải cách hành chính, trong quan hệ với nhân dân, xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, tất cả vì sự hài lòng và hạnh phúc của người dân.

Vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện Chỉ số hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

01/08/2023

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Yên Bái đã lựa chọn triết lý phát triển: Phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; đồng thời xác định “xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân” là nhiệm vụ trọng tâm, giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển của tỉnh. Yên Bái cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, cụ thể hóa một nội dung mới của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Dân vận khéo” góp phần vì một Yên Bái “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”

25/07/2023

- Nhờ "Dân vận khéo", tỉnh Yên Bái đã huy động được nguồn lực to lớn trong nhân dân để thực hiện các công việc cụ thể, có địa chỉ, sản phẩm rõ ràng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị tinh thần tốt đẹp phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, vì một Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h