Tin Hoạt động >> Phong trào

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tích cực huy động ủng hộ quà tết cho người nghèo

20/01/2022

Thực hiện Kế hoạch 290 của UBND tỉnh về thăm và tặng quà tết cho người nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn tỉnh sẽ huy động, vận động tặng 10.454 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá tối thiểu 500 nghìn đồng.

Vai trò của Mặt trận trong khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”

Vai trò của Mặt trận trong khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”

11/01/2022

Thực hiện Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT ngày 18/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. (sau đây gọi tắt là phong trào “Đoàn kết sáng tạo”); Công văn số 8878/VPCP-QHĐP ngày 22/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc việt Nam về việc tổ chức phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp và hỗ trợ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức, triển khai phong trào thi đua. Trên cơ sở 5 nội dung của phong trào "Đoàn kết sáng tạo" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai thực hiện phong trào trên gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên. Riêng Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tân Đồng: Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

28/12/2021

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình để từ đó chủ động tham gia, không “trông chờ, ỷ lại” trong xây dựng nông thôn mới.

Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

22/12/2021

Thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động trong tham gia phát triển KTTT, xây dựng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới.

Vai trò của MTTQ các cấp trong công tác giảm nghèo

Vai trò của MTTQ các cấp trong công tác giảm nghèo

17/12/2021

Công tác giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội là một chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, đây là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn được Đảng và Nhà nước và hệ thống chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạọ. Kết quả công tác xóa đói, giảm nghèo là một trong những thành quả nổi bật của thời kỳ đổi mới, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của đất nước và mỗi địa phương.

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2021

16/12/2021

Ngày 15/12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2021 (gọi tắt là Cuộc vận động). Đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị, tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí: Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h