Xây dựng Đảng, chính quyền

Yên Bái: Tích cực tuyên truyền Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến nhân dân

Yên Bái: Tích cực tuyên truyền Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến nhân dân

12/09/2017

Ngày 9/6/2015, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, Kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam gồm 8 chương, 41 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Mặt trận Tổ quốc Yên Bái: Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội

12/09/2017

Thực hiện công tác phản biện xã hội, MTTQ tỉnh Yên Bái và các tổ chức chính trị - xã hội đã tiến hành phản biện xã hội theo quy định, trong đó, tập trung vào việc góp ý vào các dự thảo luật, pháp lệnh do các cơ quan chức năng chuẩn bị.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h