Xây dựng Đảng, chính quyền

Cựu chiến binh Yên Bái góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

23/10/2017

Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy vai trò trách nhiệm trước nhân dân

21/10/2017

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23/10 tại Hà Nội. Đây là kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân cả nước mong đợi. Theo dự kiến, Kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua 6 dự án luật, cho ý kiến vào 9 dự án luật và xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Bộ Y tế trả lời ý kiến của cử tri về chương trình nâng cao chất lượng y tế vùng cao

17/10/2017

Cử tri tỉnh Yên Bái đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chương trình nâng cao chất lượng y tế vùng cao để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

MTTQ Yên Bái: Đưa pháp luật về khu dân cư

MTTQ Yên Bái: Đưa pháp luật về khu dân cư

16/09/2017

Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư được ủy ban MTTQ tỉnh đặc biệt quan tâm và đã có nhiều giải pháp thực hiện hữu hiệu. MTTQ các cấp luôn chung tay góp sức để pháp luật đến được với người dân.

Tiếp tục nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Tiếp tục nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

14/09/2017

12/12/2013 Bộ chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xấy dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, thời gian qua, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tích cực xây dựng chương trình giám sát và phản biện xã hội theo quy định, đồng thời chỉ đạo Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

12/09/2017

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các đoàn thể trong thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h