Xây dựng Đảng, chính quyền >> Xây dựng Đảng, chính quyền

SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ CẦN KHẮC PHỤC BỆNH SỢ TRÁCH NHIỆM

14/06/2024

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 03/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ; Kế hoạch số 264-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện Chỉ thị số 46. Chi bộ MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch số 41 /KH- CBMT ngày 3 tháng 6 năm 2024 thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 3/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Cần khắc phục bệnh sợ trách nhiệm. Chi bộ thảo luận về nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) theo đó chi bộ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt, tuyên truyền, tạo bước chuyển biến căn bản, rõ nét trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, khơi dậy và lan tỏa tinh thần tích cực, trách nhiệm, tạo động lực mới, nhất là khát vọng phát triển, cống hiến của từng cán bộ, đảng viên, cống hiến, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Nhận diện, kiểm điểm, đánh giá trên tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” để có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và đẩy lùi tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó tập trung một số biểu hiện sau:

Việt Hồng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

27/05/2024

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền với phương châm linh hoạt, sáng tạo, sát với nhiệm vụ chính trị, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Mỏ Vàng khơi thông nội lực

02/01/2024

Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Đảng ủy xã vùng cao Mỏ Vàng, huyện Văn Yên chỉ đạo thôn Khe Lóng 3 làm điểm để xây dựng thôn NTM nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa để đẩy mạnh phong trào ra toàn xã.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

29/03/2023

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó được hun đúc, hình thành và phát triển bởi tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc ta trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, chiến thắng mọi thiên tai, địch họa, để xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam ngày càng cường thịnh. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng nước ta. Đảng ta khẳng định, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải phản ánh được nguyện vọng, quyền lợi của đại đa số dân chúng để có thể tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng cho cách mạng.

Yên Bái lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cơ bản đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra

28/03/2023

Toàn tỉnh đã tổ chức 1.113 hội nghị, hội thảo lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với 339.603 lượt người tham gia; đã nhận được 13.586 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái Giàng A Tông kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Văn Chấn

20/05/2021

Trong 2 ngày 18-19/5, Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái vừa có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Văn Chấn.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h