Văn bản điều hành

Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam
Số ký hiệu 168-CV/TU
Nội dung
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Yên Bái
Lĩnh vực Công tác tuyên giáo
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2021
Tệp đính kèm

cv168 (1).pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h