Xây dựng Đảng, chính quyền >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Cựu chiến binh Yên Bái góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

23/10/2017 10:35:47 Xem cỡ chữ Google
Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội viên CCB xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên tham gia kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, hội viên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

 

Phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, toàn tỉnh có trên 50% cán bộ, hội viên Hội CCB đã tham gia các ban bầu cử, ban bảo vệ, ban kiểm phiếu... phục vụ công tác bầu cử ở địa phương. Theo đó, đã có 899 hội viên CCB trúng cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó có 3 đại biểu HĐND tỉnh, 26 đại biểu HĐND huyện và 870 đại biểu HĐND cấp xã. 

 

Trong nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp vừa qua, toàn tỉnh cũng có trên 47% đại biểu là hội viên Hội CCB tham dự với tổng số 2.167 đồng chí đã được tín nhiệm bầu tham gia cấp ủy Đảng các cấp. Trong đó có 1.061 đồng chí được bầu giữ cương vị bí thư, phó bí thư chi bộ; 178 đồng chí được bầu làm bí thư, phó bí thư đảng bộ cơ sở, 3 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

 

Nhờ tích cực bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã lựa chọn bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng trên 2.300 CCB, cựu quân nhân tiêu biểu, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương. 

 

Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về công tác xây dựng Đảng và Quyết định số 217; 218 của Bộ Chính trị về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giám sát, phản biện xã hội. Hội đã tích cực làm tốt công tác phối hợp, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

 

Các cấp Hội trong tỉnh còn phối hợp vận động hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ hàng năm và tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào đóng góp công sức, tiền của xây dựng công trình phúc lợi xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực, các phong trào thi đua lao động sản xuất, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

 

Thông qua Phong trào "CCB hiến kế, hiến công, hiến đất, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", 5 năm qua, các cấp Hội CCB toàn tỉnh đã hiến trên 220.000 m2 đất xây dựng giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, các công trình phúc lợi, kênh mương nội đồng, cầu cống và hàng ngàn ngày công chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp. 

 

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Hội CCB tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề số 02 về chăm lo đời sống hội viên, tổ chức động viên CCB tỉnh Yên Bái tham gia phát triển kinh tế ở địa phương. 

 

Qua đó, các phong trào "Ngày vì đồng đội", "Quỹ ấm tình đồng đội", "Ngôi nhà đồng ngũ"... đã và đang được lan tỏa rộng khắp trong toàn tỉnh và toàn quốc với kết quả của nhiệm kỳ vừa qua: 462,331 tỷ đồng vốn vay ưu đãi, 10,479 tỷ đồng vốn nội bộ, góp phần tạo gần 5.900 việc làm mới và việc làm thời vụ cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp trên 4.300 hộ thoát nghèo; xây dựng và thành lập mới 3 câu lạc bộ doanh nhân câp huyện, 72 doanh nghiệp, 25 hợp tác xã, 124 tổ hợp tác, 108 trang trại, 1.190 gia trại, xóa gần 900 nhà dột nát và nhà tạm cho hội viên CCB với tổng trị giá 3,58 tỷ đồng. 

 

Đến nay, Hội CCB tỉnh đã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 16% (theo tiêu chí mới). Số hộ khá, giàu tăng lên 43,47%, toàn tỉnh có 5.117 hội viên đạt danh hiệu sản xuất giỏi các cấp với nhiều mô hình tiên tiến được vinh danh. 

 

Cụ thể, trong nhiều năm thực hiện và làm theo lời Bác, Hội CCB tỉnh đã xây dựng được 115 tập thể, 235 cá nhân điển hình tiên tiến. Riêng tổ chức Hội CCB tỉnh và Hội CCB các huyện Văn Yên, Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ đã vinh dự được UBND tỉnh và Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen. 

 

Từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội CCB tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo chặt chẽ việc sinh hoạt học tập gắn với tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng, thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, giúp đội ngũ cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng. 

 

Nhờ đó, lập trường, tư tưởng của cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh luôn kiên định vững vàng, trung thành, gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch. 

 

Với tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 95%, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã kết nạp mới trên 4.800 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay lên 34.900 hội viên sinh hoạt ở 264 tổ chức cơ sở Hội. Trong đó, có 180 tổ chức cơ sở Hội cấp xã, phường và 84 cơ sở Hội khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và 11 tổ chức Hội cấp trên cơ sở. 

 

Qua đánh giá chất lượng hàng năm có trên 98% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, 96% hội viên CCB gương mẫu và 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn văn hóa. Tất cả các tỷ lệ này đều tăng từ 2,5 - 3,5% so với chỉ tiêu Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ V đã đề ra.

 

Phát huy truyền thống cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ”, với những kết quả tích cực trong công tác Hội nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh Yên Bái đã, đang và sẽ luôn xứng đáng là tổ chức có vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động cách mạng, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h