Các cuộc vận động, các phong trào thi đua >> Phong trào

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho 5hộ nghèo

15/06/2020 02:18:01 Xem cỡ chữ Google

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao hộ trợ làm nhà cho hộ nghèo

Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, 2020; Kế hoạch phối hợp số 30/KHPH-MTTQ-TCTV ngày 09/01/2020 giữa MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU. Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ làm 5 nhà "Mái ấm công đoàn” cho 5 hộ nghèo với số tiền 150.000.000 đồng; 5 hộ có nhu cầu vay vốn đã hoàn tất thủ tục vay từ "Quỹ xã hội Công đoàn” tỉnh Yên Bái; 2 hộ được doanh nghiệp và UBND xã phối hợp giúp đỡ đã thoát nghèo; 8 hộ đề nghị được trợ cấp khó khăn. 

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, giúp đỡ xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, đơn vị được Tỉnh ủy phân công phụ trách... 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h