Các cuộc vận động, các phong trào thi đua >> Phong trào

Văn Chấn: Người có uy tín phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong

27/05/2024

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Văn Chấn đã phát huy, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trấn Yên đổi mới tư duy, mở lối thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trấn Yên đổi mới tư duy, mở lối thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

08/03/2024

Nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Trấn Yên đã mạnh dạn thay đổi tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong phát triển sản xuất, làm chủ kinh tế gia đình, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Lan tỏa Phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lan tỏa Phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

21/02/2024

Sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động Phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Mặt trận Tổ quốc Trấn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

28/03/2023

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Trấn Yên thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Phường Minh Tân (thành phố Yên Bái) phát động phong trào thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn

30/03/2023

Sáng nay - 25/3, tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 5, phường Minh Tân (thành phố Yên Bái) đã tổ chức "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp", phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn”.

MTTQ thị xã Nghĩa Lộ phát huy hiệu quả mô hình đảm bảo an ninh trật tự

28/03/2023

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể các cấp trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng chương trình phối hợp công tác với Công an thị xã về xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào, cụ thể hóa Chương trình 09 của Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về "Đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h