Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái chủ trì 6 nội dung giám sát trong năm 2018

10/04/2018 09:03:48 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban MTTQ việt Nam tỉnh Yên Bái, Ngày 3/4/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái chủ trì với 6 nội dung giám sát.

Ảnh minh họa

Với mục đích phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân,  góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

 Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa, tăng cường hoạt động giám sát, đặc biệt là các vấn đề đang được nhân dân, dư luận quan tâm. Dưới đây là các nội dung, thông tin các đoàn và thời gian dự kiến giám sát trong năm 2018

1. Giám sát việc thực hiện Đề án của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

* Đối tượng giám sát: Uỷ ban nhân dân cấp huyện và một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát

* Địa điểm giám sát:  Tại 02 - 03 đơn vị cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp: Ban Dân vận tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

* Thời gian giám sát: Quý II năm 2018.

          2. Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

* Đối tượng giám sát: Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái; Uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ quan Thanh tra và một số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố Yên Bái.

* Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát

* Địa điểm giám sát:   Thành phố Yên Bái

* Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, các HĐTV thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

* Thời gian giám sát: Quý II năm 2018. (Có kế hoạch cụ thể sau).

3. Giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp

* Đối tượng giám sát: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

* Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát

* Địa điểm giám sát: Một số sở, ngành cấp tỉnh; 02 - 03 đơn vị cấp huyện, cấp xã.

* Cơ quan phối hợp: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

* Thời gian giám sát: Quý IV năm 2018. (Có kế hoạch cụ thể sau).

4. Giám sát cách thức lập và công bố chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; giám sát việc thực hiện những quy định của pháp luật về cải cách hành chính, giảm thủ tục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính

* Đối tượng giám sát: Cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.

* Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát.

* Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Doanh nhân tỉnh và một số tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

* Địa điểm: Tại 02 - 03 đơn vị.

* Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018. (Có kế hoạch cụ thể sau).

 5. Giám sát việc “Công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn địa phương

* Đối tượng giám sát: Người đứng đầu cấp huyện, cấp xã.

* Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát

* Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính tỉnh, Thanh tra tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

* Địa điểm: Tại 02 - 03 đơn vị cấp huyện.

* Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018. (Có kế hoạch cụ thể sau).

6. Giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm

* Đối tượng, nội dung giám sát: Các hộ nông dân, các cơ sở, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm; hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; hoạt động của các đơn vị sự nghiệp về an toàn thực phẩm.

* Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát.

* Cơ quan phối hợp: Các tổ chức chức chính trị - xã hội tỉnh và các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông.

* Địa điểm: Tại 02 - 03 đơn vị cấp huyện.

* Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018 (Có kế hoạch cụ thể sau).

Trên cơ sở 6 nội dung giám sát do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, Ban Thường trực gợi ý một số nội dung để Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của địa phương tổ chức các nội dung giám sát và hình thức giám sát được lựa chọn phù hợp:

(1) Giám sát cách thức lập và công bố chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp; giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về cải cách hành chính, giảm thủ tục và thời gian giải quyết; (2) Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; (3) Giám sát việc công khai, minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội được Ủy ban MTTQ tỉnh xác định phải bảo đảm các nguyên tắc, quy định của pháp luật; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát, phản biện xã hội; có sự phối hợp chặt chẽ trong hệ thống Mặt trận và giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm khách quan, công khai, hiệu quả thiết thực và mang tính xây dựng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

BAN BIÊN TẬP 

Tải toàn văn Kế hoạch ở tệp đính kèm....

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h