Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Yên

25/11/2021

Chiều ngày 17/11, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Yên Bái với cử tri các xã: Tân Lập, Tân Lĩnh, Phan Thanh (huyện LụcYên). Dự Hội nghị, về phía Đoàn ĐBQH tỉnh có các ông, bà: Ông Nguyễn Quốc Luận - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bà Triệu Thị Huyền - cán bộ Tỉnh đoàn. Tham dự cuộc tiếp xúc cử tri có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái và lãnh đạo huyện Lục Yên.

Mặt trận với việc tham gia gia xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Mặt trận với việc tham gia gia xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

04/11/2021

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng xác định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh, tiếp tục xây dựng nền hành chính nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân là quyết tâm chính trị đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

02/11/2021

Chiều ngày 29/10, Ban Nội chính (BNC) Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí: Phan Đình Trạc- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BNC Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, Phó Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh, BNC Tỉnh ủy.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021 tại huyện Yên Bình.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021 tại huyện Yên Bình.

27/10/2021

Thực hiện Kết luận số 37-KL/TU, ngày 23/12/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn chỉnh, ban hành triển khai, thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2021; Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-MTTQ-BTT, ngày 24/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, về giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021; Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 22/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021 tại huyện Yên Bình. Từ ngày 23-24/9/2021, Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam do Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực làm Trưởng đoàn; các thành viên đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra tỉnh; Sở Tư Pháp tỉnh; Hội Luật gia- Đoàn Luật sư tỉnh và lãnh đạo, cán bộ Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai giám sát nội dung kế hoạch nêu trên tại UBND huyện Yên Bình và UBND một số xã Vũ Linh, Phú Thịnh và Thị trấn Thác Bà, kết quả cụ thể như sau:

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

27/10/2021

Trong hai ngày 01 và ngày 03/10/2021, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Yên Bái với cử tri các xã: Âu Lâu, Giới Phiên, Tuy Lộc và phường Hợp Minh (thành phố Yên Bái); cử tri các xã: Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Bạch Hà và thị trấn Thác Bà (huyện Yên Bình). Dự Hội nghị, về phía Đoàn ĐBQH tỉnh có các ông, bà: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Luận - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thành Trung - Ủy viên chuyên trách Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội; Triệu Thị Huyền - cán bộ Tỉnh đoàn. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Thành phố Yên Bái, lãnh đạo huyện Yên Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,… Tại Hội nghị, thay mặt các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV, đồng chí Nguyễn Thành Trung - Ủy viên chuyên trách Ủy ban tài chính ngân sách  của Quốc hội đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động của đoàn từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; xem xét cho ý kiến 5 dự án luật và cho ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Dự kiến, Kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20/10 và bế mạc vào ngày 13/11.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ giám sát việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại Huyện Mù Cang Chải

08/09/2021

Thực hiện Kết luận số 37-KL/TU, ngày 23/12/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn chỉnh, ban hành triển khai, thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2021; Kế hoạch số 171/KH-MTTQ-BTT ngày 22/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về giám sát việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 209/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 22/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại huyện Mù Cang Chải.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h