Tuyên truyền tập hợp khối ĐĐK >> Chính trị

Mặt trận Tổ quốc các cấp hướng về cơ sở

03/07/2018 02:33:15 Xem cỡ chữ Google
Để công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả, mặt trận Tổ quốc các cấp đã lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt của các chi, tổ hội, các đoàn thể, các buổi tiếp xúc cử tri, nói chuyện chuyên đề;

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở thị trấn Trạm Tấu huyện Trạm Tấu tiếp cận cơ sở nắm bắt tình hình thực tế.

Thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam”, Ủy ban MTTQ  tỉnh đã phân công cán bộ lãnh đạo thực hiện việc thu thập, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và tham gia tổ nắm bắt dư luận xã hội. 

 

MTTQ các huyện, thị, thành phố phối hợp với ban tuyên giáo triển khai xây dựng, củng cố mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống mặt trận là người đứng đầu các tổ chức thành viên, lãnh đạo ban thường trực MTTQ, trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư, các cá nhân tiêu biểu.

 

Hiện tại, MTTQ các huyện, thị, thành phố đã có báo cáo viên cấp huyện và là thành viên tổ nắm bắt dư luận xã hội của huyện do chủ tịch ủy ban MTTQ đảm nhiệm. Đối với cấp xã, đã xây dựng được mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên với số lượng từ 10 - 20 người gồm trưởng, phó các chi hội, những người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ.


Để công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả, MTTQ các cấp đã lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt của các chi, tổ hội, các đoàn thể, các buổi tiếp xúc cử tri, nói chuyện chuyên đề; phối hợp với ngành chức năng treo pa - nô, áp phích, khẩu hiệu trên các tuyến đường và tại các khu dân cư.

 

Nội dung thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người dân luôn đảm bảo tính thời sự, đa dạng, phong phú, bao gồm: các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chương trình hành động của MTTQ và các tổ chức thành viên; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các sự kiện nổi bật trong nước và trong tỉnh; các hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng, Nhà nước.

 

Giới thiệu những điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, "Ngày vì người nghèo”,"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giới thiệu những bài học kinh nghiệm qua thực tiễn triển khai thực hiện các cuộc vận động; những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả của các mô hình tự quản tại khu dân cư...

 

Thông qua đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong thực hiện XDNTM, đô thị văn minh trong những năm gần đây. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 30 xã đạt chuẩn NTM, trên 40 xã đạt từ 10 - 18 tiêu chí, trên 70 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí NTM; số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 70%.


Cùng với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức còn tổ chức các hoạt động như: hội nghị biểu dương người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số; biểu dương gương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu; tổ chức các cuộc thi, buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, vận động, thông qua những hoạt động này đã góp phần động viên, khích lệ các đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

 

Từ năm 2015 đến nay, thông qua việc tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan, MTTQ đã  tổ chức được trên 2.000 hội nghị tiếp xúc cử tri với sự tham gia của gần 200.000 cử tri. Qua đó, đã kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến nhân dân; đồng thời, tổng hợp được gần 7.000 ý kiến, nguyện vọng của nhân dân chuyển đến các cấp, các ngành kịp thời xem xét, giải quyết.


Để công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền, tập hợp, vận động cho đội ngũ cán bộ cơ sở; phát huy tối đa sức mạnh các loại hình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động nắm vững, bám sát nội dung trọng tâm thông tin, tuyên truyền theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h