Tin Hoạt động >> Chính trị

Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2017

20/06/2017 03:24:11 Xem cỡ chữ Google
Ngày 18/6/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Yên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công tác Mặt trận năm 2017 cho các cán bộ cơ sở làm công tác Mặt trận bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; một số trưởng ban công tác Mặt trận. Dự và trực tiếp truyền đạt nội dung của buổi tấp huấn có đồng chí Đỗ Trọng Tài - Phó chủ tịch thường trực UB MTTQ Tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch UB MTTQ huyện Văn Yên.

(Đ/c Đỗ Trọng Tài - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái phát biểu)

Hội nghị tập huấn nhằm quán triệt các chủ trương mới trong công tác Mặt trận hiện nay và bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ công tác Mặt trận và kỹ năng nghiệp vụ, chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng Công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Tại Hội nghị tập huấn đồng chí Đỗ Trọng Tài - Phó chủ tịch Thường trực UB MTTQ tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch UB MTTQ huyện Văn Yên đã hướng dẫn triển khai thực hiện đề án “Mặt trận tổ quốc Yên Bái tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020”, Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Phương pháp tập hợp, nắm bắt, phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và định hướng dư luận xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp; Việc xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Sau hội nghị tập huấn, Thường trực UB MTTQ huyện Văn Yên đã quán triệt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn luôn chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội nỗ lực triển khai, thực hiện nhiệm vụ để công tác Mặt trận năm 2017 và những năm tiếp theo liên tục đổi mới và thành công, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Thu Nhài - Đài TT-TH Văn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h