Tin Hoạt động >> Chính trị

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở Văn Chấn - Bài 2: Phát huy vai trò nêu gương

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở Văn Chấn - Bài 2: Phát huy vai trò nêu gương

22/02/2024

Rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là giải pháp thiết thực được Huyện ủy Văn Chấn triển khai thời gian qua nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thành phố Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 188

Thành phố Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 188

22/02/2024

Để thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, Thành ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch hành động số 236 ngày 12/12/2023 với quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Yên Bái tăng cường lãnh đạo, đổi mới công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Yên Bái tăng cường lãnh đạo, đổi mới công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh

22/02/2024

Nhờ đẩy mạnh việc đổi mới phương thức hoạt động công tác dân vận theo hướng cụ thể, sâu sát, tăng cường công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với chủ trương “giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”, Yên Bái đã tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của Nhân dân.

Lục Yên đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng

25/01/2024

Năm 2023, Huyện ủy Lục Yên đã chủ động xây dựng và ban hành 17 kế hoạch phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy...

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có tân Phó Chủ tịch

25/01/2024

ại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX diễn ra ngày 24/1, bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Yên Bái - điểm sáng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia- Bài 3: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

17/01/2024

- “Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, với nhiều cách làm sáng tạo, chủ động phối hợp, phân cấp chặt chẽ, ưu tiên bố trí nguồn vốn, lồng ghép nguồn lực thực hiện. Đặc biệt, tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cách làm hay triển khai hỗ trợ nhà ở; lồng ghép các nguồn lực đầu tư, phát triển giáo dục”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h