Các cuộc vận động, các phong trào thi đua

Nậm Lành quyết tâm về đích nông thôn mới

06/02/2023

- Là địa phương có xuất phát điểm thấp, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, những năm qua, cùng với việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) với quyết tâm cán đích vào cuối năm 2023.

Bản Tát lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới

12/12/2022

- Với mục tiêu tạo động lực để xã Nà Hẩu được công nhận xã NTM vào năm 2023, thời gian qua, thôn Bản Tát đã nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân với những cách làm hay, sáng tạo đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Nhờ đó, thôn Bản Tát hoàn thành và được công nhận thôn NTM đúng kế hoạch

Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 gồm 9 tiêu chí

02/08/2022

Tại Quyết định số 1218/QĐ - UBND ban hành ngày 25/7/2022, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh với phong trào thi đua chung tay “Vì người nghèo”

14/05/2021

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Trong những năm qua,  MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Yên Bái luôn bám sát hướng dẫn của cấp trên, chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy, và Kế hoạch số 172/KH-UBND, ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo-Giảm nghèo bền vững”.

Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong xây dựng Nông thôn mới

16/06/2020

Trưởng ban công tác Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc chủ trì phối hợp các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, là người chủ tọa điều hành hoặc đồng chủ tọa các cuộc họp của thôn để triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h