Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Phong trào

MTTQ Yên Bình phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân

18/07/2022

- Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết khối đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Yên Bình đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong tổ chức thành viên

08/07/2022

Phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết các dân tộc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) huyện Mù Cang Chải đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Trấn Yên phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

04/07/2022

Năm 2021, với 10/10 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.

Yên Bình lan tỏa phong trào toàn dân làm đường giao thông nông thôn

Yên Bình lan tỏa phong trào toàn dân làm đường giao thông nông thôn

18/04/2022

- Chỉ trong 3 tháng đầu năm, 22 xã, thị trấn của huyện đã khởi công 125 công trình bê tông hoá đường giao thông, 14 công trình mở mới đường đất và 19 công trình mở rộng mặt đường bê tông.

Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động

14/04/2022

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Văn Yên đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động.

Văn Yên phát động phong trào “Lắng nghe dân nói và Xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống”

01/04/2022

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự phối họp của chính quyền, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, của huyện.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h