Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Tuổi trẻ Văn Chấn xung kích vì cộng đồng

29/08/2022

- Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 800 công trình, phần việc thanh niên, trong đó có 15 công trình cấp huyện và 820 công trình, phần việc cấp cơ sở.

Học và làm theo Bác ở Chi bộ nông thôn mới kiểu mẫu Hồng Thái

11/08/2022

- Với tâm thế của thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đầu tiên được công nhận năm 2020 thuộc xã NTM nâng cao Nga Quán, huyện Trấn Yên, trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ thôn Hồng Thái xã Nga Quán phấn đấu “Xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, chuyển đổi số xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu thôn thông minh”.

Hồ Bốn làm theo lời Bác

17/06/2022

- Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, đến nay, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các chi bộ, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Yên Bái: "05" tạo chuyển biến trong Đảng

Yên Bái: "05" tạo chuyển biến trong Đảng

16/05/2022

Đến nay, Yên Bái có 3.358 mô hình, 2.787 điển hình đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 ở 3 cấp tỉnh, huyện và cơ sở.

Lương Thịnh học tập và làm theo lời Bác

05/05/2022

- Hiện nay, Đảng bộ xã Lương Thịnh có 286 đảng viên, sinh hoạt ở 19 chi bộ, trong đó có 14 chi bộ thôn. Để việc học và làm theo Bác được lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Mỗi đoàn thể đều lựa chọn cho tổ chức mình những phong trào, việc làm thiết thực.

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh: Triển khai các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

18/03/2021

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chủ đề năm 2021.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h