Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM >> Phong trào

Phong Dụ Thượng nhiều mô hình cụ thể học và làm theo Bác

02/08/2023

- Đến nay xã Phong Dụ Thượng đã có 47 mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác; trong đó tập thể gồm 20 mô hình, cá nhân 27 mô hình

MTTQ các cấp Tỉnh Yên Bái tuyên truyền vận động thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

19/05/2023

Với nhãn quan chính trị sắc bén, với tinh thần nhân văn cao cả, suốt cả cuộc đời, Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng và các cấp chính quyền, trong các tầng lớp nhân dân, kể cả đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc. Sinh thời Bác Hồ đã ví Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) như là: “Đại ngàn trường xuân bất lão”. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công!

Thôn 5 Đào Thịnh - thôn kiểu mẫu học theo Bác

10/05/2023

- Thôn 5 là thôn đầu tiên đạt thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên vào năm 2020. Đây cũng là mô hình “Cộng đồng khu dân cư điển hình tiên tiến trong xây dựng cộng đồng khu dân cư hạnh phúc; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Bằng Là 1 học và làm theo Bác

Bằng Là 1 học và làm theo Bác

20/02/2023

Những năm qua, Chi bộ thôn Bằng Là 1, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên để lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh ở địa phương, tích cực chuyển đổi trong sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tuổi trẻ Văn Chấn xung kích vì cộng đồng

29/08/2022

- Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 800 công trình, phần việc thanh niên, trong đó có 15 công trình cấp huyện và 820 công trình, phần việc cấp cơ sở.

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh: Triển khai các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

18/03/2021

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chủ đề năm 2021.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h