Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021 tại huyện Yên Bình.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021 tại huyện Yên Bình.

27/10/2021

Thực hiện Kết luận số 37-KL/TU, ngày 23/12/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn chỉnh, ban hành triển khai, thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2021; Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-MTTQ-BTT, ngày 24/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, về giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021; Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 22/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021 tại huyện Yên Bình. Từ ngày 23-24/9/2021, Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam do Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực làm Trưởng đoàn; các thành viên đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra tỉnh; Sở Tư Pháp tỉnh; Hội Luật gia- Đoàn Luật sư tỉnh và lãnh đạo, cán bộ Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai giám sát nội dung kế hoạch nêu trên tại UBND huyện Yên Bình và UBND một số xã Vũ Linh, Phú Thịnh và Thị trấn Thác Bà, kết quả cụ thể như sau:

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

27/10/2021

Trong hai ngày 01 và ngày 03/10/2021, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Yên Bái với cử tri các xã: Âu Lâu, Giới Phiên, Tuy Lộc và phường Hợp Minh (thành phố Yên Bái); cử tri các xã: Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Bạch Hà và thị trấn Thác Bà (huyện Yên Bình). Dự Hội nghị, về phía Đoàn ĐBQH tỉnh có các ông, bà: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Luận - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thành Trung - Ủy viên chuyên trách Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội; Triệu Thị Huyền - cán bộ Tỉnh đoàn. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Thành phố Yên Bái, lãnh đạo huyện Yên Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,… Tại Hội nghị, thay mặt các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV, đồng chí Nguyễn Thành Trung - Ủy viên chuyên trách Ủy ban tài chính ngân sách  của Quốc hội đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động của đoàn từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; xem xét cho ý kiến 5 dự án luật và cho ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Dự kiến, Kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20/10 và bế mạc vào ngày 13/11.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ giám sát việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại Huyện Mù Cang Chải

08/09/2021

Thực hiện Kết luận số 37-KL/TU, ngày 23/12/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn chỉnh, ban hành triển khai, thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2021; Kế hoạch số 171/KH-MTTQ-BTT ngày 22/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về giám sát việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 209/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 22/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại huyện Mù Cang Chải.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát công tác Bầu cử tại Trại giam Công an tỉnh Yên Bái

24/05/2021

Sáng ngày 23/5, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phùng Quang Huy làm Trưởng đoàn đã đến giám sát, nắm tình hình công tác bầu cử tại Trại giam Công an tỉnh Yên Bái (địa chỉ Tổ 1, thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình).

Tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

04/01/2021

Trong những năm qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng đoàn MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát như Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cho phù hợp với tình hình của tỉnh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW, 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh đã từng bước nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; Đồng thời phối hợp trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 51- CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 03/CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Thông tri số 07/TTr-MTTQ-BTT ngày 28/1/2016 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về việc MTTQ Việt Nam tham gia bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tăng cường nắm tình hình nhân dân, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đặc biệt là trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, trước và sau kỳ họp Quốc hội khóa XIV.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình hiện nay

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình hiện nay

07/10/2020

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h