Tin Hoạt động >> Tuyên giáo

Một số kết quả nổi bật trong công tác phối hợp tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội.

Một số kết quả nổi bật trong công tác phối hợp tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội.

05/02/2023

Với mục đích là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của Mặt trận trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; tạo sự chủ động trong phối hợp công tác và sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến công tác tuyên truyền, vận động. Nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách của tỉnh đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh...

MTTQ các cấp Yên Bái: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về biển đảo quê hương

23/09/2022

Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo đã được MTTQ các cấp đẩy mạnh triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022

17/08/2022

- Ngày 17/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022.

Đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - tham dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương

10/08/2022

Sáng ngày 10/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 8/2022. Tỉnh Yên Bái có 10 điểm cầu, trong đó, 1 điểm cầu ở tỉnh với 60 đại biểu, 9 điểm cầu cấp huyện với hơn 400 đại biểu tham dự. Đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Báo cáo viên Tỉnh ủy tham dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Hội nghị trực tuyến triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam

05/08/2022

Sáng 5/8, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Phạm Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Dự và chủ trì tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Giàng A Tổng- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Phùng Quang Huy, Nông Thị Kim Cúc; lãnh đạo, chuyên viên các ban, đơn vị liên quan nhiệm vụ triển khai "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên liên quan nhiệm vụ triển khai "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã triển khai "Trang cộng đồng" (Fanpage) với tổng số 270 đại biểu tham dự tại 7 điểm cầu trong tỉnh và hơn 10.420 đại biểu tham dự tại các điểm cầu trên cả nước.

MTTQ tỉnh với công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dânhưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước

02/08/2022

Với mục đích là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo của Mặt trận và đoàn thể trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; tạo sự chủ động trong phối hợp công tác và sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến công tác tuyên truyền, vận động. Nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách của tỉnh đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh...Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên- tuyên truyền miệng. Tích cực, chủ động tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Công tác sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động về lĩnh vực tuyên giáo được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h