Tin Hoạt động >> Chính trị

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch COVID-19”

17/09/2021

Sáng 16/9, Tiểu ban vận động và huy động xã hội của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Chương trình tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch COVID-19”. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Dự Chương trình, tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Tiểu ban; các đồng chí thành viên Tiểu ban vận động và huy động xã hội.

Xứng đáng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân

10/09/2021

Ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam họp tại Hà Nội và quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, MTTQ Việt Nam đã khẳng định được vai trò, vị trị trở thành ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH YÊN BÁI TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP TUYÊN RUYỀN, VẬN ĐỘNG CỬ TRI ĐI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH YÊN BÁI TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP TUYÊN RUYỀN, VẬN ĐỘNG CỬ TRI ĐI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

24/08/2021

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Với chức năng và nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác bầu cử, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy Yên Bái về công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn và kế hoạch tổ chức thực hiện quy trình các bước về công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban bầu cử cùng cấp thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (MTTQ các cấp phối hợp tổ chức 1.306 hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhậ n xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, tổ chức 1.602 cuộc tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử). Tiến hành 240 cuộc giám sát ở ba cấp. Thông qua công tác giám sát đã kịp thời hướng dẫn, định hướng các nhiệm vụ về bầu cử. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp đã thu được kết quả tốt đẹp, đã lựa chọn được các đại biểu là người có tài, có đức, có đủ trình độ năng lực để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu; đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần, thực sự là ngày hội non sông. Toàn tỉnh có 590.080/590.291 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,96%. Đã bầu được 6 đại biểu Đại biểu Quốc hội khóa XV; 56 Đại biểu HĐND tỉnh; 298 Đại biểu HĐND cấp huyện; 3.639 Đại biểu HĐND cấp xã.

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐOÀN KẾT, HUY ĐỘNG SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN TỘC, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

16/08/2021

Sáng 16/8/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện Yên Bình

13/08/2021

Ngày 18/6/2021, Hội LHPN huyện Yên Bình tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện trên địa bàn tỉnh, 159 đại biểu đại diện cho 21.700 hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện dự Đại hội

Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân

10/08/2021

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Là dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng “phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân giai đoạn 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp để MTTQ tổ chức thực hiện đó là:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h