Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Chính trị

Mù Cang Chải phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

23/04/2019 08:20:08 Xem cỡ chữ Google
Các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động đã trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đưa nghị quyết của Ðảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tiêu biểu là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát huy vai trò đại đoàn kết dân tộc, Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải chỉ đạo các địa phương tích cực tham gia XDNTM.

Xác định tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT),trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Mù Cang Chải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 

Ðồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của già làng, trưởng bản, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến, góp phần củng cố, tạo sự thống nhất về chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân; thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Ðảng, chính quyền các cấp…

 

Năm 2018, Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo, phối hợp tổ chức Hội thi "Kể truyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực triển khai, phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM); phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm; tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm; dân số kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ môi trường; phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ủng hộ, đóng góp ngày công xây dựng hệ thống trường lớp; tiếp tục duy trì 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học; 13/14 xã đạt chuẩn phổ cập THCS; vận động duy trì số lượng học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt 85 - 90%.

 

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động đã trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đưa nghị quyết của Ðảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thể hiện tinh thần dân chủ và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng, chính quyền với nhân dân. Cụ thể hóa các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. 

 

Năm 2018, Ủy ban MTTQ huyện tập trung chỉ đạo duy trì và củng cố vững chắc các tiêu chí XDNTM đã đạt; đồng thời, yêu cầu mỗi xã lựa chọn 2 địa điểm thuận lợi để xây dựng điểm về NTM. Đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt 10 tiêu chí (Dế Xu Phình), 4 xã đạt 9 tiêu chí (Púng Luông, Chế Cu Nha, Lao Chải, Hồ Bốn), 2 xã đạt 8 tiêu chí (La Pán Tẩn, Nậm Khắt), 2 xã đạt 7 tiêu chí (Kim Nọi, Khao Mang)… 

 

Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình tiêu biểu với cách làm mới, hiệu quả đã xuất hiện như: mô hình tuyến đường xanh, sạch, đẹp tại tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải; mô hình nuôi gà đen tại bản Mý Háng Tâu, xã Púng Luông; mô hình xóa nhà dột nát, hiến đất làm đường ở xã Nậm Có; mô hình chăn nuôi ong tại bản Háng Tâu, xã Púng Luông; mô hình chăn nuôi trâu, bò thương phẩm tại xã Hồ Bốn; mô hình tổ hội nghề nghiệp trồng cây sơn tra ở xã Nậm Khắt; mô hình tự quản về vệ sinh môi trường tại bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha… 

 

Cùng đó, Ủy ban MTTQ huyện cũng hướng dẫn và yêu cầu MTTQ các xã, thị trấn phối hợp triển khai họp thôn bản, tổ dân phố để nhân dân đăng ký gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2019 với tổng số 9.030 hộ tham gia. Xây dựng, triển khai vận động Quỹ "Vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội; trong đó, năm 2018, đã có 42 cơ quan, đơn vị trường học tham gia quyên góp ủng hộ cho Quỹ "Vì người nghèo” cấp huyện gần 95 triệu đồng; tiếp nhận từ Ủy ban MTTQ tỉnh - Ban Cứu trợ tỉnh hỗ trợ làm 11 nhà Đại đoàn kết; xây dựng kế hoạch và triển khai làm 10 nhà Đại đoàn kết - công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp năm 2019 từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo” cấp huyện với số tiền 20 triệu đồng/nhà… 

 

Với những kết quả đã đạt được, Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải đã và đang phát huy hiệu quả sức mạnh khối ĐĐKTDT, phát huy dân chủ, đổi mới mạnh mẽ nội dung một cách sáng tạo, hiệu quả trong việc xóa đói giảm nghèo, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h