Tin Hoạt động >> Phong trào

Mù Cang Chải có gần 100 mô hình Dòng họ tự quản

23/11/2023 10:55:46 Xem cỡ chữ Google
- Đến nay, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong toàn huyện đã cho ra mắt được 98 mô hình Dòng họ tự quản.

Ông Hảng A Ký - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khen thưởng cho các mô hình Dòng họ tự quản hoạt động có hiệu quả giai đoạn 2019 - 2023.

Xác định được vai trò của các dòng họ trong quản lý con cháu, những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn thành lập các dòng họ tự quản nhằm mục đích thực hiện công tác tự quản con cháu, anh em trong dòng họ tích cực lao động, sản xuất, chấp hành pháp luật, giữ gìn những nét văn hóa, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của dòng họ, đồng thời thống nhất trong xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, bài trừ các tệ nạn xã hội...

Đến nay, MTTQ các xã, thị trấn đã ra mắt được 98 mô hình Dòng họ tự quản. Trưởng mô hình là trưởng dòng họ, các thành viên mô hình là những người có uy tín, tiếng nói trong dòng họ.

Nội dung tự quản gồm nhiều lĩnh vực như: tự quản về an ninh trật tự, phát triển kinh tế, không để con cháu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; không nghiện ma túy, không buôn bán, tàng trữ ma túy; chấp hành an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; thực hiện nếp sống văn hóa mới; khuyến học, khuyến tài....

Việc thành lập các mô hình Dòng họ tự quản trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đặc biệt tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi gia đình, dòng họ trong tự quản tại cộng đồng dân cư và thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Điển hình như dòng họ Vừ  - bản Háng Đề Chu (Hồ Bốn), dòng họ Lý - bản Nậm Khắt (Nậm Khắt) dòng họ Lù - bản Đề Chua B (Púng Luông), dòng họ Hờ - bản Trống Tông (Chế Cu Nha), dòng họ Phạm - Tổ dân phố số 2, thị trấn Mù Cang Chải tự quản về nếp sống văn minh; dòng họ Sùng - bản Háng Cháng Lừ (Khao Mang), dòng họ Chang - bản Dế Xu Phình (Dế Xu Phình)... tự quản về không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Cùng với mô hình Dòng họ tự quản, đến nay, huyện Mù Cang Chải đã thành lập, ra mắt và duy trì 110 tổ tự quản, với trên 3.000 thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực: nhân khẩu, hộ khẩu, tài sản, trật tự trị an, trật tự công cộng, văn hóa, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, không tảo hôn.

Văn Tuấn

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h