Gương người tốt việc tốt >> Phong trào

Lục Yên: Phát huy vai trò Trưởng Ban Công tác mặt trận ở cơ sở

17/02/2023 03:03:03 Xem cỡ chữ Google
Huyện Lục Yên hiện có 195 Ban Công tác mặt trận (CTMT) với 1.462 thành viên, trong đó có: 158 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban CTMT, 15 Trưởng Ban CTMT kiêm Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ... Những năm qua, các Trưởng Ban CTMT ở huyện Lục Yên đã luôn tâm huyết, nhiệt tình với nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, không ngừng phát huy tinh thần đại đoàn kết trong nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bà Mông Thị Long Biên, dân tộc Nùng (61 tuổi) - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban CTMT thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng là một trong người đã có nhiều những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương khi huy động được nhân dân góp trên 1.800 ngày công, hiến trên 1.200 m2 đất và trên 300 triệu đồng tiền mặt để làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa kênh mương nội đồng. Cùng với đó, nhờ thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, bà Biên đã tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn đóng góp trên 60 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa Nhà văn hóa thôn; đóng góp 74 triệu đồng xây dựng công trình đường điện “Thắp sáng đường quê”; 4,5 triệu đồng lắp camera an ninh. Hiện tại, bộ mặt nông thôn xã Yên Thắng nói chung và thôn Thâm Pồng nói riêng đã có nhiều khởi sắc. Nhân dân thôn Thâm Pồng đã có nhiều chuyển biến trong tư duy, hành động; tích cực chuyển đổi trên 15 ha các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như: cam, quế, táo, bưởi, cây dược liệu; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa; quan tâm tới công tác vệ sinh môi trường; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc...  Kết quả này có được là bởi đã có sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương mà trực tiếp là Bí thư chi bộ, Trưởng Ban CTMT Nông Thị Long Biên.

Phát huy vai trò người đứng đầu, thời gian qua, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT thôn Ngòi Thìu, xã Trung Tâm- Vi Thị Sự cũng đã thường xuyên phối hợp với các thành viên trong Ban CTMT thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe ý kiến của nhân dân; giúp người dân hiểu rõ vai trò “chủ thể” trong xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp, nông thôn. Từ đó, tự nguyện, tự giác tham gia đóng góp tiền, ngày công, vật liệu để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT Vi Thị Sự cho hay: “Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân trong thôn đã đóng góp trên 1.300 công lao động; hiến trên 7.6002 m đất đồi, vườn để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng Nhà văn hóa thôn. Cùng với đó, tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân”.

Những đóng góp của các Trưởng Ban CTMT ở cơ sở là rất cụ thể, thiết thực đối với đời sống nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, đội ngũ Trưởng Ban CTMT ở huyện Lục Yên đã không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và của tỉnh, của huyện phát động; tham gia thực hiện tốt các hoạt động tự quản tại cộng đồng; công tác hòa giải ở cơ sở; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; giám sát các hoạt động đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng huyện Lục Yên ngày càng phát triển về mọi mặt.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h