Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Phong trào

Văn Yên phát động phong trào “Lắng nghe dân nói và Xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống”

01/04/2022 04:52:11 Xem cỡ chữ Google
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự phối họp của chính quyền, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, của huyện.

Khối MTTQ và các ngành đoàn thể huyện tham gia xây dựng bể xử lý rác thải sinh hoạt gia đình tại thôn Trạng Xô, Châu Quế Thượng

 

Đặc biệt trong năm 2021, thực hiện đợt cao điểm “Ngày thứ 7 cùng dân” đã có 545 lượt thôn, tổ dân phố của 25 xã, thị trấn, với trên 48.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia bằng những công việc hết sức thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả như: Phát dọn, vệ sinh 818 lượt km đường; Dịch rào, hiến đất làm đường giao thông trên 399.000 m2 đất; Thắp sáng thêm 41 km đường quê; Trồng mới trên 82 km đường hoa; Ra mắt 22 mô hình 5 không, 5 sạch...; Tạo sự gắn kết giữa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, qua đó khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển quê hương Văn Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển của huyện.

 

 

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Ngay từ đầu quý I năm 2022, Thường trực Huyện ủy Văn Yên đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phát động, triển khai phong trào “Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống” trong toàn Đảng bộ huyện.

Trong đó: "Lắng nghe dân nói" là các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện thường xuyên gần gũi, nắm bắt và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân thông qua tham dự các cuộc họp thôn, chi đoàn, chi hội và lao động cùng Nhân dân;“Xây dựng văn hỏa giữ gìn vệ sinh, môi trường sống” là tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp.

Để phong trào được triển khai hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm xã, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết việc triển khai phong trào trong năm 2022,  gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp phát động; nhất là gắn với kế hoạch xây dựng xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

 Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình tích cực, chủ động, gương mẫu đi đầu trong tham gia phong trào; đồng thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp cơ sở tăng cường xuống thôn, tổ dân phố nắm bắt tình hình nhân dân, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do tỉnh, huyện, xã phát động. Cùng với đó, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình được giao phụ trách thôn, tổ dân phố dành thời gian tham gia hưởng ứng phong trào “Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống”, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào trong toàn Đảng bộ huyện. 

Phong trào “Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống” khi được lan tỏa sâu rộng tới các thôn, bản, tổ dân phố trong toàn huyện sẽ giúp lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở gắn kết hơn nữa với các tầng lớp Nhân dân. Qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, sự chung sức đồng lòng xây dựng cảnh quan môi trường, tạo diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc. Góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phấn đấu xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024./.

 

Theo Trang TTĐT huyện Văn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h