Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Đề cao tinh thần trách nhiệm chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa; vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra

05/06/2019 02:22:32 Xem cỡ chữ Google
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Lời kêu gọi số 161/LĐCP của Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cả nước hãy chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 tại xã Minh Xuân- huyện Lục Yên.

Trong đó, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát động các phong trào, xây dựng và nhân rộng các mô hình, đề xuất các sáng kiến và tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể như: thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần…; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị; mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu đi đầu và vận động thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa;

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải và tuyên truyền Lời kêu gọi của Thủ tướng, các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Lời kêu gọi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Văn bản số 2850/UBND-NLN ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào "Chống rác thải nhựa", trong đó đặc biệt là các nội dung sau: Tổ chức đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong đơn vị gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05 tháng 8 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h