Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Đoàn kết dân tộc là sức mạnh để xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển

07/01/2020 10:23:23 Xem cỡ chữ Google
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua MTTQ Việt Nam các cấp đã làm tốt công tác xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo"; tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt, phản ánh kịp thời những kiến nghị của nhân dân cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; thường xuyên vận động, hướng dẫn nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, phát huy nội lực, tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh..

Làm đường xây dựng nông thôn mới xã Xuân Long, huyện Yên Bình

Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; vận động nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chủ động phòng, chống cháy rừng, không phá rừng, không du canh, du cư; không vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép; đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số... Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai Đề án “MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2017-2020”. Thông qua công tác tuyên truyền, đã có hàng nghìn hộ dân hiến đất, ngày công lao động và đóng góp bằng tiền sửa chữa, làm mới đường bê tông liên thôn, bản, góp phần hoàn thành các tiêu chí XDNTM. Duy trì 204 mô hình điểm tham gia XDNTM và giảm nghèo bền vững; 69/157 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 10/23 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Năm 2019, toàn tỉnh có 1.178/1.378 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; có 1.364/1.364 thôn, bản, tổ dân phố xây dựng đựơc hương ước, quy ước; có 74 xã đạt văn hóa nông thôn mới và 13 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai thực hiện tại 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh; chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải đảm bảo “sáng –xanh - sạch - đẹp” tại 4 xã đăng ký hoàn thành XDNTM trong năm 2019  của thành phố Yên Bái và huyện Văn Chấn; hướng dẫn thành lập 2.381/1.585 tổ tự quản ở cộng đồng dân cư; phối hợp vận động, thành lập 49/20 tổ hợp tác xã; vận động, giúp đỡ 78 hộ thoát nghèo tại xã Hạnh Sơn (huyện Văn Chấn). Thực hiện kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019,  Ủy ban MTTQ tỉnh - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động, tiếp nhận tiền mặt, ngày công lao động được trên 15 tỷ đồng, trong đó đã hỗ trợ xây dựng làm mới và sửa chữa 1.056 nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền trên 8,704 tỷ; thăm hỏi, tặng quà 4.534 lượt người nghèo với tổng số tiền 2,294 tỷ đồng.  

Nhằm phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức 1.101 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 79.000 lượt cử tri tham dự. Tại các hội nghị, đã có 3.287 ý kiến đã được các đại biểu trả lời trực tiếp (chiếm 87,86%). Triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì thực hiện giám sát nhiều nội dung như: việc công khai, minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn; việc giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135... Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Hội Cựu Chiến binh, Liên đoàn lao động, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức 15 cuộc giám sát. Sau giám sát, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn giám sát đều được các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện đánh giá cao, đồng thời tiếp thu, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động, trong thời gian tới, Ủy ban  MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục  tập hợp, đoàn kết các giai tầng, dân tộc, tôn giáo thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nhiệm vụ được xác định trong giai đoạn 2020 – 2025; tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác giám sát, phản biện xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động; xây dựng tổ chức mặt trận các cấp theo hướng tinh gọn, cán bộ mặt trận có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy, trách nhiệm với công việc; phát huy vai trò người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển./.

Đình Quý - Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h