Tin Hoạt động >> Phong trào

Sau 5 năm thực hiện Kết luận 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

02/12/2021 03:32:56 Xem cỡ chữ Google
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của địa phương. Qua 5 năm thực hiện Kết luận 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ”đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam trong sử dụng hàng Việt Nam.

Các sản phẩm của Yên Bái sản xuất đã được người tiêu dùng trong tỉnh lựa chọn.

Qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 107 ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” , hằng năm, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy ban hành các văn bản bám sát vào tình hình thực tế của địa phương; quán triệt, tuyên truyền tới hệ thống mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Cuộc vận động được triển khai cùng với những giải pháp thiết thực, đồng bộ trên toàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và đã trở thành một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Thông qua đó, thu hút nhân dân trong tỉnh quan tâm, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh không ngừng mở rộng các kênh phân phối sản phẩm nhằm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng.

Từ đó cho thấy, các doanh nghiệp ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, xây dựng thương hiệu hàng Việt. Đồng thời, việc giới thiệu, quảng bá, giảm giá, phân phối sản phẩm, hàng hóa ngày càng đa dạng và phong phú thông qua các cuộc hội chợ trong và ngoài địa bàn. Nhiều tổ chức doanh nghiệp đã chủ động, tích cực đưa hàng Việt về nông thôn, đặc biệt là các chương trình giảm giá cho các hộ nghèo nhằm kích cầu tiêu dùng đối với người dân nông thôn. Cùng với đó, công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả được tiến hành thường xuyên và thực hiện với nhiều giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát; công tác đấu tranh ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những hiệu quả cao.

Các ban, ngành chức năng của tỉnh đã định hướng và bám sát sự phát triển của doanh nghiệp để các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với cơ chế, chính sách ưu đãi và lợi thế của địa phương; qua đó, tạo chuyển biến tích cực cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển về mọi mặt.

Đối với người tiêu dùng: Có thể thấy trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động đã tác động tích cực đối với người tiêu dùng, thay đổi thái độ, hành vi ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt. Đặc biệt, tại các vùng nông thôn, người dân đã bắt đầu quen dùng và ưa chuộng hàng sản xuất trong nước. 

Qua khảo sát, nhóm hàng hóa sản xuất trong nước đang được người dân trong tỉnh ưa chuộng hơn so với những năm trước như sản phẩm dệt may, quần áo, giày dép 80% người tiêu dùng ưa chuộng; các sản phẩm đồ gia dụng trên 40%; vật liệu xây dựng, đồ nội thất trên 45%; đồ chơi, dụng cụ học tập dành cho trẻ em trên 35%; văn phòng phẩm trên 35%; nhóm hàng thực phẩm, rau quả trên 58% người tiêu dùng ưa chuộng...các sản phẩm điện tử, điện lạnh gần 40%; thuốc men dược phẩm, dụng cụ y tế trên 30%; ô tô, xe máy gần 30% người tiêu dùng; dịch vụ ăn uống 80%; Cuộc vận động đã từng bước đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

 Đối với doanh nghiệp: Trong 5 năm qua thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư đã tạo điều kiện cho nhà sản xuất trong nước tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng, nhìn lại kênh phân phối hàng hóa của doanh nghiệp tại thị trường nội địa đặc biệt là thị trường khu vực nông thôn và miền núi. Từ những hoạt động của Chương trình các doanh nghiệp Việt Nam có kế hoạch xây dựng chiến lược sản phẩm, về lâu dài hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của hàng Việt Nam. Các doanh nghiệp đã ý thức được ý nghĩa của Cuộc vận động là cơ hội để nâng cao uy tín thương hiệu đối với người tiêu dùng, đem lại cơ hội sản xuất kinh doanh tại thị trường nội địa. Sản phẩm hàng hóa được cải thiện đáng kể về mẫu mã, chất lượng trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, từng bước thay đổi hành vi của người tiêu dùng khi lựa chọn hàng Việt.

 Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Trên cơ sở nhận thức đánh giá về tầm quan trọng của thị trường trong nước và đã có tiếng nói đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách kiểm soát hàng hóa, phát triển thị trường trong nước, kiểm tra kiểm soát thị trường để bảo vệ cho hàng hóa và thị trường nội địa.

Để tiếp tục triển khai Cuộc vận động và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động phải nâng cao trách nhiệm của mình, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam; xác định Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh là một giải pháp cần thiết, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay./.

Mai Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h