Tin Hoạt động >> Chính trị

Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

14/07/2023 02:50:38 Xem cỡ chữ Google
Ngày 12/7, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lần 9, khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm đánh kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quán triệt, triển khai một số chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, các phong trào, cuộc vận động do MTTQ chủ trì, phát động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Qua đó, toàn tỉnh có 99/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 18/23 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 3/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp vận động được trên 19 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ cho các địa phương, đơn vị tặng quà cho người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho hộ nghèo... Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức 87 cuộc giám sát; phối hợp giám sát 239 cuộc. Đồng thời, tích cực triển khai công tác phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến đối với dự thảo văn bản về các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh...

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 22 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Chỉ thị số 37 ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029; Nghị quyết số 116 ngày 14/4/2023 của BTV Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tới các đại biểu. Đồng thời, thông qua Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và thông qua Nghị quyết hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế để khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được. Theo đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường nắm bắt tình hình dân nhân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); thực hiện tốt và đúng tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy  về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác giám sát và phản biện xã hội; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân...

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h