Tin Hoạt động >> Chính trị

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị bàn, thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029

14/07/2023 02:53:17 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 12/7/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hội nghị do đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nông Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí trong Ban Thường trực, lãnh đạo Văn phòng và các ban chuyên môn MTTQ tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Trong chương trình hội nghị, các địa biểu đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và dự thảo Hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đặc biệt là các nội dung: Việc tham mưu cho cấp ủy triển khai quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tiến độ ban hành các văn bản, kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội các cấp; tiến độ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo chương trình hành động để xin ý kiến rộng rãi trong các tổ chức thành viên và nhân dân; việc xây dựng đề án, phương án nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, uy tín cho ủy ban MTTQ và các chức danh chủ chốt của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ mới…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng, vị thế được quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với kỳ Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp lần này. Thay mặt Ban Thường trực đồng chí tiếp thu các ý kiến tham gia, góp ý xây dựng các dự thảo của các đại biểu và trao đổi, chia sẻ, làm rõ thêm một số vấn đề các đồng chí đại diện cho MTTQ cấp huyện quan tâm. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ cấp huyện cần khẩn trương tham mưu cho cấp ủy thành lập Ban chỉ đạo Đại hội ở cấp huyện, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, đề án nhân sự và các văn kiện đại hội để xin ý kiến rộng rãi trong các tổ chức thành viên và Nhân dân; đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự chủ chốt cho nhiệm kỳ tới phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, uy tín, không châm trước, chấp nhận các đồng chí giảm sút về uy tín, bị kỷ luật… về làm công tác Mặt trận; đặc biệt quan tâm tham mưu bố trí công việc phù hợp, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ Mặt trận quá tuổi không tái cử, không đủ trình độ nhưng có năng lực thực sự, có uy tín cao trong cộng đồng… Qua đó, đưa công tác tổ chuẩn bị, tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 trở thành sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Đỗ Nhu

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h