Tin Hoạt động >> Phong trào

Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự

31/07/2023 09:02:55 Xem cỡ chữ Google
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, là một nội dung quan trọng trong công tác vận động quần chúng của Đảng. Nhận thức và quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng vai trò của quần chúng đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, trong những năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" gắn với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội luôn được MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện, đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Văn Yên vận động người dân xã Viễn Sơn tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2013-2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện đã chủ trì vận động nhân dân xây dựng và duy trì 247 tổ tự quản; trong đó có 79 tổ tự quản về an ninh trật tự, với 3.492 thành viên tham gia. Qua thực tiễn quá trình duy trì và hoạt động, đánh giá có 14 tổ tự quản về về an ninh trật tự đạt loại tiêu biểu và tiêu biểu xuất sắc, nhiều tổ tự quản hoạt động có chất lượng, hiệu quả tốt, điển hình như tại xã Cát Thịnh, Bình Thuận, Tú Lệ, Nậm Búng, Đại Lịch, Thượng Bằng La, Chấn Thịnh, Gia Hội,Nghĩa Tâm, TTNT Liên Sơn... Các mô hình được đông đảo quần chúng tham gia, nhiều mô hình đã đi vào cuộc sống và góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, hạn chế tình trạng trộm cắp, vi phạm pháp luật. Từ khi triển khai tới nay, tình hình trộm cắp, các tệ nạn xã hội giảm, rất nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự đã được phát hiện, phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết, xử lý theo quy định.

 

Nội dung triển khai, thực hiện tổ tự quản về An ninh trật tự gồm tự quản về nhân khẩu, hộ khẩu; tự quản về tài sản; tự quản về trật tự trị an; tự quản về trật tự công cộng. Kết quả triển khai, thực hiện và duy trì các tổ tự quản về an ninh trật tự cho thấy, các thành viên trong tổ tự quản luôn giữ gìn sự đoàn kết trong gia đình, trong thôn, tổ dân phố; Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không để xảy ra các hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; Phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; gây rối an ninh, trật tự; Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; không có người địa phương xuất cảnh trái phép; không có người ở địa phương khác cư trú bất hợp pháp; không để xảy ra bạo lực gia đình, trẻ em bỏ học, trẻ em hư vi phạm pháp luật; không trồng, che dấu, dung túng cho người khác trồng cây thuốc phiện, không tàng trữ, sử dụng các chất ma tuý, không theo tà đạo. Tổng hợp trong cả giai đoạn, các tổ tự quản đã tổ chức hòa giải thành công trên 600 vụ việc liên quan lĩnh vực an ninh trật tự, thực hiện tốt các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng giữ vững và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

Các tổ tự quản thực hiện các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác, bao gồm: Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác so với năm trước; Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng và không có công dân của tổ vi phạm pháp luật; Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân của khu dân cư gây ra ở cộng đồng; Không sử dụng trái phép các chất ma túy, mại dâm, chứa chấp hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; quản lý tốt tài sản trong gia đình. Các thành viên và gia đình trong tổ tự quản không để gây ồn ào hoặc tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh tại khu dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Riêng các hộ kinh doanh, 100% các hộ trong tổ tự quản không họp chợ trên vỉa hè, lòng đường, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định, làm mái che, mái vẩy, làm chắn hành lang gây mất mỹ quan đô thị.

 

Trong giai đoạn 2013 - 2023, các tổ tự quản trên địa bàn huyện đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đã phối hợp tổ chức gặp gỡ, giáo dục, gọi hỏi răn đe 12.369 lượt các loại đối tượng; kiểm điểm trước dân 5.470 lượt đối tượng. Phối hợp lập 980 hồ sơ đưa người vào cơ sở chữa bệnh; phối hợp quản lý 1.250 lượt đối tượng giáo dục tại xã, thị trấn. Kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

 

Trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đặc biệt, thực hiện chủ trương xây dựng các mô hình tự quản trong đó có mô hình tự quản về an ninh trật tự, đến nay ở nhiều đơn vị việc phát huy vai trò tự quản đã được quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, kết quả đạt được trong các mô hình tự quản ở khu dân cư, tổ dân phố đã góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác tuyên truyền, tự quản về phòng chống Covid- 19 đạt hiệu quả.

 

Việc triển khai các mô hình tự quản ở thôn, bản, tổ dân phố tại địa phương luôn gắn với các chương trình an sinh xã hội, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; xây dựng môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; mọi nhà đều được ấm no, hạnh phúc, thôn xóm bình yên, tình làng, nghĩa xóm ngày càng bền chặt.

 

Để phát huy hiệu quả mô hình tự quản về an ninh, trật tự do Mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở, trong thời gian tới MTTQ các cấp huyện Văn Chấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, về công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản tiêu biểu xuất sắc ở cộng đồng dân cư, thôn, bản, tổ dân phố.

 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác xây dựng các mô hình tổ tự quản trong đó chú trọng tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng, nhân rộng các tổ tự quản tiêu biểu về an ninh trật tự.

 

Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn, Ban Công tác Mặt trận, các cấp hội, đoàn thể ở cơ sở chủ trì, phối hợp tổ chức đánh giá hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự; rà soát, sắp xếp lại các mô hình tự quản hoạt động không hiệu quả; đồng thời, đẩy mạnh giới thiệu phổ biến, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình tự quản hoạt động hiệu quả.

 

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng có hiệu quả mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư tiêu biểu xuất sắc” tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nhiệm vụ phát triển kinh tể - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Kim Tuyến - Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h