Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc tại Thành phố Yên Bái

13/06/2018 02:18:29 Xem cỡ chữ Google
Trong hai ngày 11 và 12/6/2018, đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Thanh Xuân – Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại thành phố Yên Bái. Đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạoThanh tra tỉnh; Sở Tư pháp; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Lương Quyến - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo phòng, ban liên liên quan và các xã, phường trong danh sách kiểm tra, giám sát.

Quang cảnh Hội nghị

Qua giám sát, cho thấy cấp ủy, chính quyền thành phố Yên Bái đã tích cực chỉ đạo, triển khai Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2015 đến nay, cấp ủy, chính quyền thành phố Yên Bái  tổ chức triển khai, phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong đó có Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Ðất đai, các nghị định hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Theo đó thành phố đã ban hành 3 Quyết định quy định chi tiết về việc thành lập Ban tiếp công dân; ban hành quy định tổ chức hoạt động của Ban tiếp công dân; phân công cán bộ, công chức, viên chức tham gia thành viên Ban tiếp công dân và ban hành nội quy quy chế tiếp công dân. Từ năm 2017 đến nay, thành phố đã thực hiện tiếp công dân thường xuyên 306 buổi, định kỳ 34 buổi và đột xuất 5 buổi. Tổng số 15 đoàn với trên 100 lượt người. Tiếp nhận 596 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Đã giải quyết theo thẩm quyền đạt tỷ lệ 99,2% đơn. Trước đó Đoàn công tác của tỉnh cũng đã có buổi kiểm tra tại phường Nam Cường và xã Văn Phú về việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy định pháp luật. Các đơn thư được xem xét thấu tình đạt lý và được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế những điểm nóng về khiếu kiện, tình trạng đơn, thư vượt cấp

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền thành phố Yên Bái trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua, đồng chí đề nghị Đảng bộ và chính quyền thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, gắn việc tiếp dân với việc tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh việc cần phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên để tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia giám sát Góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố./.

Tin, ảnh: Mai Hiên - Hà Thắng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h