Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM >> Chính trị

Phát động phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái

13/04/2018 08:54:34 Xem cỡ chữ Google
Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958 – 25/9/2018), UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước chuyên đề với khẩu hiệu “Phát huy thành tựu 60 năm học tập và làm theo lời Bác, đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”.

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái

Ngày 25/9/1958, tỉnh Yên Bái rất vinh dự, tự hào được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm, nói chuyện với cán bộ lãnh đạo cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái được đón Bác. Thực hiện lời dạy của Người, trong 60 năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát huy những kết quả đạt được, nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước chuyên đề với khẩu hiệu “Phát huy thành tựu 60 năm học tập và làm theo lời Bác, đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội năm 2018”.

Trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền trọng tâm và thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái, 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) để cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thê hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về tư tưởng của Người với phong trào thi đua yêu nước; về những lời căn dặn của Người với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái để làm nổi bật ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ thăm Yên Bái; ôn lại tình cảm đặc biệt của Bác đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình cảm của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái với Bác Hồ. Qua đó nhắc nhở, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhớ, thực hiện tốt lời dạy của bác, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng các nhân tố mới, các tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền kết quả thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng lãng phí, tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Nêu cao tinh tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý cán bộ; tăng cường trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị trong phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm… hướng về cơ sở, cổ vũ động viên các văn nghệ sỹ, nhà báo, nhân dân tham gia cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí với chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020 gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Đẩy mạnh tuyên truyền qua các chuyên trang, chuyên mục đặc biệt của Báo Yên Bái, Đài PT-Th tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các bản tin, tạp chí của các sở, ban, ngành, địa phương; tuyên truyền thông qua khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, xe loa lưu động…

Phong trào thi đua được tổ chức trong thời gian 6 tháng (từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2018). Tổ chức tổng kết phong trào thi đua; bình xét khen thưởng, tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h