Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Thanh tra tỉnh

06/07/2017 03:47:42 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, tại Ban Nội chính Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị ký kết và triển khai Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Thanh tra tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ của 3 cơ quan.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Thanh tra tỉnh ký kết Quy chế phối hợp.

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan trong việc nắm tình hình và tham mưu cho Tỉnh ủy xử lý các tình huống chính trị trên địa bàn tỉnh, các nhiệm vụ liên quan đến quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí; các vụ án có bị can, bị cáo, đương sự là người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong dân tộc, tôn giáo, là trí thức, văn nghệ sỹ có danh tiếng,..; chỉ đạo, tổ chức các cuộc khảo sát thực tế, điều tra dư luận xã hội, hội thảo khoa học, nghiên cứu đề tài, đề án khoa học; chỉ đạo, tổ chức hoạt động phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng; chỉ đạo, tổ chức việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, hai cơ quan sẽ tích cực, chủ động hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi thống nhất các nội dung phối hợp, đồng chí Nguyễn Văn Lịch và đồng chí Nông Văn Lịnh đại diện cho lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp trước sự chứng kiến của lãnh đạo, cán bộ các cơ quan.

Tin, ảnh: Ban Dân chủ - Pháp luật

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h