Tin Hoạt động >> Phong trào

MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo

18/05/2022 02:30:55 Xem cỡ chữ Google
Mới đây, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 236/KH-MTTQ-BTT ngày 9/5/2022 về triển khai xây dựng mô hình phát triển kinh tế giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó,  xây dựng 03 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế từ nguồn Quỹ  “Vì người nghèo” cấp tỉnh cho hộ nghèo, nhóm hộ nghèo có nguyện vọng, đủ điều kiện thực hiện mô hình và thuộc đối tượng đăng ký thoát nghèo năm 2022 tại huyện Văn Chấn, Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ. Đây là một trong các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, nhằm giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, cây trồng, tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ theo tinh thần Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái; đa dạng hóa nội dung triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân đồng thời nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tổ chức thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. /.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h