Tin Hoạt động >> Phong trào

Hội nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

24/05/2022 06:56:40 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 24/5, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo CVĐ thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, triển khai các nhiệm vụ còn lại năm 2022; thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; dự thảo Kế hoạch triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022. Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó ban Ban Chỉ đạo CVĐ; Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Ban Chỉ đạo CVĐ; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận, các đoàn thể, sở, ban, ngành nên đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ban chỉ đạo CVĐ các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể. Việc triển khai CVĐ đã được các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ, thực hiện thường xuyên nên đã tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, làm cho mỗi người dân hiểu việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam là hành động thiết thực phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Đồng thời, giúp người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu, nhận biết các mặt hàng sản xuất trong nước và sản phẩm của các vùng miền. Doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất được tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, kích thích phát triển sản xuất, mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm đặc trưng và dần hình thành vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu cho hàng Việt.

Tham luận tại Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh đã làm tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện CVĐ. Đồng thời, chỉ ra những khó khăn, tồn tài và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CVĐ đã đánh giá cáo những kết quả đạt được trong triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền các Kết luận, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ về triển khai CVĐ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thực hiện CVĐ, tập trung thông tin quảng cáo các sản phẩm đặc trưng, chủ lực, các sản phẩm OCOP của tỉnh; tiếp tục rà soát để tham mưu bổ sung và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng; tập trung triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021- 2025” của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị cần phải tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; thông tin, xử lý nghiêm minh các hành vi gian lận thương mại, vận chuyển, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Giao Sở Công Thương phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt đang lưu thông trên địa bàn tỉnh; tập trung vào khảo sát các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh để có thông tin chất lượng sản phẩm, hàng hóa của đơn vị, doanh nghiệp đến với người tiêu dùng. Các cơ quan, tổ chức tăng cường trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tổ chức các hình thức biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tuyên truyền và thực hiện tốt CVĐ…Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư và dự thảo Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022,  đồng chí giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/5/2022. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh, ban hành Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 để triển khai thực hiện./.

 

BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h