Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

MTTQ tỉnh: kiểm tra, nắm tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã nghĩa Lộ

10/06/2022 03:19:13 Xem cỡ chữ Google
Trong hai ngày 08 và 09/6/2022, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái do đồng chí Giàng A Tổng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, nắm tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ

Quang cảnh buổi làm việc tại Ủy ban MTTQ Thị xã Nghĩa Lộ

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình nhân dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ ổn định, các dân tộc đoàn kết chấp hành thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của các cấp chính quyền; Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp, thống nhất hành động với HĐND, UBND thị xã, các tổ chức thành viên và cấp ủy, chính quyền cơ sở tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, Chương trình hành động số 56-CT/TU của Tỉnh ủy và đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021 – 2025.

Cùng với đó tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; Giải phóng mặt bằng; làm đường giao thông nông thôn; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; Huy động các nguồn lực phòng, chống dịch bệnh Covid 19...; Ban thường trực MTTQ các cấp trên địa bàn phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội; nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân để từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương: vận động nhân dân tham gia xây dựng 4,67 km đường bê tông giao thông nông thôn, hiến 252 m2 đất, đóng góp tiền mặt 1.154 triệu, tham gia hơn 2 nghìn ngày công lao động; đóng góp 500 triệu xây dựng nhà văn hóa tổ 4, phường Pú Trạng; nâng cấp 14 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp đảm bảo các tiêu chí, đăng ký với thị xã để được công nhận; vân động nhân dân tại 18 thôn, bản trên địa bàn 5 xã tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt tập trung để công ty môi trường thu gom sử lý; tiếp tục duy trì 355 tổ tự quản, thành lập mới 207 tổ tự quản, nâng tổng số lên 562 tự quản.

 Tại các xã, phường: Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư xây dựng cộng đồng đã phát huy vai trò trong việc giám sát triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá xã hội trên địa bàn trong 6 tháng đã tổ chức giám sát được 17 cuộc chủ yêu giám sát việc xây dựng đường giao thông nông thôn và triển khai các chính sách hỗ trợ trên địa bàn thị xã.

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác của MTTQ tỉnh đã kiểm tra các văn bản triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Ủy ban MTTQ thị xã, các phường; nắm bắt các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và các đồng chí trong Ban công tác mặt trận ở cơ sở,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Cầu Thia và xã Nghĩa Lộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả mà Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã đã đạt được, đồng chí Chủ tịch Mặt trận mong muốn MTTQ các cấp của thị xã nắm tốt tình hình Nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động; đặc biệt trong tiến trình đô thị hóa của thị xã đang rất nhanh, việc tuyên truyền vận đồng hiến đất mở đường cần linh hoạt; đối với tổ tự quản cần phát huy, vận dụng các nguồn từ cơ sở; về công tác giám sát của Mặt trận cần lựa chọn nội dung phù hợp gần gũi theo nguyện vọng của Nhân dân bám sát với hướng dẫn, quy định của Đảng, MTTQ cấp trên. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn; đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận năm 2022.

 Trước đó, đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra nắm, tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 tại các huyện Văn Chấn và huyện Trạm Tấu.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc tại MTTQ huyện Văn Chấn và huyện Trạm Tấu

 

Mai Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h