Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Thông báo Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền;Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

05/07/2022 02:22:14 Xem cỡ chữ Google
(Mặt trận) - Ngày 05/7/2022, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 , thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã Thông báo Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền;Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo quan trọng này.

Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền;Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

I. TÌNH HÌNH NHÂN DÂN

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng,  quản lý, điều hành của Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đồng hành cùng các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Cử tri và Nhân dân phấn khởi trước những kết quả đạt được của địa phương trong 6 tháng đầu năm và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của các cấp ủy Đảng; sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của chính quyền các cấp trong tỉnh. Tình hình dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát có hiệu quả, nền kinh tế phục hồi và phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội những tháng đầu năm đang trên đà phục hồi và có bước tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Tỉnh đã có nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là ban hành Chương trình hành động số 56-CT/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện mội trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo vừa mang tính cấp bách, vừa có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát triển nền kinh tế, xã hội của tỉnh nhanh và bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ban hành và triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; thường xuyên quan tâm việc tiếp công dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, kịp thời giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cử tri và Nhân dân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chiến lược tiêm vắc xin cho người dân đã góp phần quan trọng vào việc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đưa các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch và đời sống Nhân dân sớm trở lại trạng thái bình thường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và Nhân dân trong tỉnh còn băn khoăn và quan tâm về một số vấn đề như: Vấn đề tranh chấp Biển đảo của Việt Nam, việc Trung Quốc tổ chức diễn tập quân sự trên khu vực Biển Đông, thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam; xung đột giữa Nga và Ukraine đã tác động lớn đến sự phát triển kinh tế toàn cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, chất đốt, vật tư nông nghiệp tăng cao, tình hình hàng giả, hàng kém chất lượng; vấn đề ô nhiễm môi trường do xả thải, khói bụi, tiếng ồn,… ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng sâu sắc của dịch bệnh Covid-19, sự gia tăng liên tiếp của giá cả thị trường, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ. Song, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đã triển khai đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đảm bảo hiệu quả, thiết thực, hướng về cơ sở, nơi còn nhiều khó khăn; các phong trào, cuộc vận động đã thu hút sự tham gia tích cực của người dân và đạt được kết quả quan trọng, đặc biệt là phong trào người dân hiến đất, công trình, cây cối, hoa màu để xây dựng nông thôn mới. Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được thể hiện rõ nét hơn, kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến với cấp có thẩm quyền và các tầng lớp Nhân dân.

III. Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, phản ánh của Nhân nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổng hợp hàng trăm lượt ý kiến của cử tri và Nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thuộc thẩm quyền cấp huyện đã được lãnh đạo các địa phương tiếp thu, giải trình theo thẩm quyền. Tại kỳ họp này Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (có gần 80 ý kiến, kiến nghị), tập trung vào các lĩnh vực như sau:

1. Về phát triển kinh tế

Cử tri và Nhân dân phấn khởi về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm của tỉnh trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt kết quả khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt cao như trong báo cáo đánh giá của UBND tỉnh. Công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thi công các công trình, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước; các hoạt động dịch vụ và du lịch được mở cửa trở lại, lượng khách du lịch đến với Yên Bái tăng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,.. tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động.

Tuy nhiên, cử tri và các tầng lớp Nhân dân đề nghị tỉnh cần tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm, để góp phần bao tiêu sản phẩm cho người dân. Vì hiện nay giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng rất cao, nên sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra không có lãi, khó tiêu thụ, thu nhập của người lao động thấp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người nông dân. Cử tri đề nghị phần kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất hằng năm nên chuyển cho các địa phương quản lý để chủ động khắc phục sửa chữa khi cần thiết.

2. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Nhân dân phấn khởi về các chủ trương của tỉnh trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trong thời gian qua, nhất là hạ tầng giao thông đã tạo sự kết nối giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân, thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất các công trình trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương như: Nút giao IC13 thành phố Yên Bái; tuyến đường Đại Lịch - Chấn Thịnh - Bình Thuận - Nghĩa Tâm - Minh An; Mỵ - Chấn Thịnh - Mỹ Lung (huyện Văn Chấn); công trình đường nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái); tuyến đường Yên Bái - Khe Sang; tỉnh lộ 172 và các tuyến đường liên huyện, liên xã. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kiên cố một số đoạn sung yếu nguy cơ sạt lở bờ sông, nhất là hai bên bờ sông Hồng có nhiều hộ dân đang cư trú trên địa bàn các huyện, thị, thành phố. Rà soát, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị đã được phê duyệt, các dự án đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, hoặc thực hiện dở dang gây lãng phí đất đai, mất mỹ quan đô thị; đồng thời có biện pháp xử lý nhanh các trụ sở làm việc của một số cơ quan trên địa bàn thành phố đã chuyển địa điểm mới nhưng hiện nay chưa bàn giao cho tổ chức khác quản lý, sử dụng (Tòa án thành phố, nhà điều dưỡng, chi cục thuế, phòng tài chính). Có dự án cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới một số trạm biến áp, đường dây tải điện để phục vụ người dân, nhất là vùng nông thôn.

3. Về quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường

Trước những diễn biến phức tạp khó lường của thiên tai, biến đổi khí hậu; cử tri đề nghị tỉnh quan tâm tăng cường công tác dự báo, cảnh báo về ảnh hưởng của thiên tai, sớm chỉ đạo rà soát các địa bàn có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất và cần bổ sung quy hoạch các điểm khu dân cư để có lộ trình và biện pháp di dời, bố trí nơi ở ổn định lâu dài, đảm bảo cuộc sống cho người dân, nhất là các huyện vùng cao của tỉnh.

Cử tri Thành phố đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra việc sử dụng đất của một số  đơn vị thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam; đề nghị thu hồi diện tích đất dôi dư, sử dụng không hiệu quả để bố trí quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của nhân dân.

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng quy hoạch. Cử tri của một số địa phương đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất cho các hộ gia đình khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định; cho phếp người dân chuyển đổi một số diện tích đất ruộng sản xuất không hiệu quả chuyển sang mục đích khác. Chỉ đạo rà soát các qũy đất của các nông, lâm trường sử dụng kém hiệu quả, hoặc không đúng mục đích. Kiểm tra, xử lý các vi phạm và giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị của người dân về lĩnh vực đất đai, nhất là trong công tác kiểm kê, áp giá đền bù thu hồi đất và bố trí tái định cư khi xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các nhà máy, khu công nghiệp có giải pháp khắc phục tình trạng tiếng ồn, khói bụi ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân khu vực lân cận; có giải pháp xử lý tình trạng xả thải rác không đúng quy định, bãi rác của thị xã Nghĩa Lộ để không ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống người dân.

4. Về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo

Về công tác giáo dục và đào tạo: Để triển khai thực hiện tốt các điều kiện cho năm học mới 2022-2023, cử tri và Nhân dân mong muốn, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhất là các xã vùng cao của tỉnh, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; tuyển giáo viên, bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho các nhà trường, hiện nay kinh phí cấp chi hoạt động thường xuyên, chi dạy thêm cho các nhà trường rất thiếu, ảnh hưởng lớn công tác dạy và học. Đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách đào tạo, tuyển dụng viên chức giáo viên theo địa chỉ có ưu tiên từ nguồn nhân lực tại địa phương đối với các huyện vùng cao để yên tâm công tác lâu dài; hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa cho học sinh, hiện nay giá bộ sách giáo khoa giá cao, nhiều hộ dân gia đình khó khăn không mua được.

Về văn hóa: Cử tri đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể về bộ tiêu chí đánh giá và bảng chấm điểm bình xét đánh giá gia đình văn hóa, thôn, tổ văn hóa hằng năm, đảm bảo phù hợp giữ khu vực thành thị và nông thôn.

Về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân: Cử tri rất phẩn khởi về chủ trương và các giải pháp lãnh đạo của chính quyền các cấp trong triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân; công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo, các đối tượng chính sách, người tàn tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm kịp thời. Tuy nhiên do tác động bởi Quyết động 861 của Chính phủ, đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm cho người dân, nhất là các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người già để bớt khó khăn cho người dân khi đi đi khám, chữa bệnh. Cử trị đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chính sách cho đội ngũ y, bác sỹ nhất là các trạm y tế tuyến cơ sở.

5. Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Nhân dân đồng tình ủng hộ và khẳng định Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã kiên quyết, tích cực chủ động có trọng tâm, trọng điểm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cử tri bày tỏ, những năm qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương đã hoạt động rất hiệu quả và đạt được nhiều kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cử tri kỳ vọng và mong muốn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sau khi được thành lập sẽ có quyết tâm chính trị và triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tiếp tục phát huy tốt vai trò của nhân dân trong phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

6. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Cử tri rất phấn khởi, tin tưởng về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cơ bản ổn định, lực lượng công an và các ngành chức năng đã chủ động, tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường công tác nắm bắt tình hình, chủ động ngăn chặn, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm trật tự xã hội, vi phạm an toàn giao thông, buôn bán ma túy, các vụ án xâm hại trẻ em; tăng cường tuần tra, xử lý các xe chở cát, sỏi quá khổ, quá tải trên các tuyến quốc lộ, đồng thời lắp đặt hệ thống đèn đỏ, camera an ninh tại các ngã ba, ngã tư dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Trên đây là Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIX. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu tiếp thu, giải quyết và thông báo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cư tri và Nhân dân trong tỉnh biết để giám sát theo quy định của pháp luật./.

BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h