Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Mặt trận Tổ quốc các cấp đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở

18/08/2022 11:23:55 Xem cỡ chữ Google
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định, trong công cuộc đổi mới, MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH đã có những đóng góp quan trọng: “Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

Lãnh đạo MTTQ xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia Ngày cuối tuần cùng dân

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, 3 năm qua, hoạt động của hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở. MTTQ các cấp đã triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Trong công tác tuyên truyền, MTTQ các cấp đã thực hiện tốt công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên làm giàu chính đáng. Cùng với đó, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo và tự quản, nhân dân các địa phương đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

  Một trong những điểm nhấn minh chứng cho sự đổi mới hoạt động của Mặt trận đó là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” được đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện cho phù hợp từng khu dân cư (KDC).Với vai trò chủ trì triển khai thực hiện Cuộc vận động (CVĐ), MTTQ các cấp đã vận động nhân dân trong tỉnh hiến trên 1.000 ha đất, ủng hộ trên 320,3 tỷ đồng tiền mặt, đóng góp trên 261.300 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình công cộng; thành lập mới và duy trì 250 mô hình phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo bền vững. Từ những kết quả đạt được đã góp phần đưa số xã đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh đến tháng 5/2022 lên 88 xã, trong đó có 16 xã đặc biệt khó khăn.  

 Thực hiện nghị quyết và chủ trương của tỉnh về xây dựng tổ tự quản (TTQ) ở thôn, tổ dân phố, đến nay, MTTQ các cấp đã thành lập và duy trì trên 3.147 TTQ/1.356 thôn (bản), tổ dân phố. Hoạt động của các TTQ đã phát huy hiệu quả thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tự quản của nhân dân. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có 708/1.415 TTQ đạt TTQ tiêu biểu xuất sắc. Trong đó, thành phố Yên Bái có 65 tổ; TX Nghĩa Lộ 71 tổ; huyện Yên Bình 71 tổ; huyện Trấn Yên 237 tổ; huyện Văn Yên 103 tổ; huyện Lục Yên 93 tổ; huyện Văn Chấn 39 tổ; huyện Trạm Tấu 12 tổ; huyện Mù Cang Chải 17 tổ.

Cùng với các phong trào thi đua lớn của tỉnh, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia và nhân dân tham gia. MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang tỉnh trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đến nay duy trì củng cố 2.026 Tổ an ninh trật tự, 624 khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông, 1.356 khu dân cư có hòm thư tố giác tội phạm, cung cấp gần 2.500 nguồn tin có giá trị cho cơ quan chức năng giải quyết.

Đối với công tác vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, hàng năm, Ủy ban MTTQ - Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” các cấp đều tổ chức phát động quyên góp ủng. Theo đó, 3 năm qua,   Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đã huy động được trên 87,4 tỷ đồng (trong đó Quỹ “Vì người nghèo” các cấp huy động được trên 56,4 tỷ, chương trình an sinh xã hội huy động được gần 31 tỷ). Nhờ có nguồn lực này, Ủy ban MTTQ các cấp đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 2.224 ngôi nhà dột nát cho hộ nghèo với tổng kinh phí gần 31,5 tỷ đồng; hỗ trợ 659 hộ nghèo thoát nghèo bền vững; thăm hỏi, tặng quà gần 5.000 lượt đối tượng nghèo với tổng kinh phí trên 19,3 tỷ đồng… Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của tỉnh hàng năm từ 4 - 5%/ năm.

Việc triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành thành viên Ban chỉ đạo CVĐ tổ chức gần 3.500 cuộc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các cơ sở sản xuất, làng nghề, sản phẩm thế mạnh của địa phương thu hút gần 300.000 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức 21 phiên chợ, hội chợ đưa hàng về nông thôn. Hiện tại, toàn tỉnh đã xây dựng được 9 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của địa phương; 138 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử. CVĐ đã góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao uy tín của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh bảo đảm đời sống của nhân dân và người lao động, duy trì phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của hàng thương hiệu Việt và phát triển thị trường nội địa.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất

lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế ”  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và nhân rộng các mô hình về phong trào “Đoàn kết sáng tạo” tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, tạo việc làm mới cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua 3 năm, Ủy ban MTTQ và các  tổ chức thành viên đã vận động, xây dựng mới 195 Hợp tác xã, 2.790 tổ hợp tác,  nâng số lượng Hợp tác xã hiện nay là 610 Hợp tác xã với 30.544 thành viên, và 5.930 Tổ hợp tác với 29.600 thành viên. Các HTX, Tổ hợp tác, mô hình trang trại đã từng bước phát huy hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

 Đối với việc phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì phối hợp tổ chức 6.180 hội nghị tiếp xúc cử tri, với gần 21.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Qua tổng hợp, có trên 90% ý kiến đã được các ngành chức năng trả lời tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở 3 cấp. Tham gia giám sát, MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức 1.258 đoàn giám sát. Sau giám sát có 4.986 ý kiến, kiến nghị của các Đoàn giám sát được tiếp thu giải quyết. Về công tác phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã phản biện bằng hình thức gửi văn bản đối với 65 văn bản và tổ chức 20 hội nghị phản biện.

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “Phát huy kết quả đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thực tiễn địa phương, giai đoạn 2022 – 2024, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đa dạng các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; triển khai có hiệu quả các phong trào, CVĐ, nhất là CVĐ“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Kim Tuyến - Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h