Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Trạm Tấu: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

03/11/2022 03:10:41 Xem cỡ chữ Google
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên huyện Trạm Tấu đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gắn với việc thực hiện Đề án 01 về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, trong thời gian qua, Mặt trận các cấp ở tỉnh Yên Bái đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, 3 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu đã tổ chức 156 cuộc tuyên truyền triển khai nghị quyết đại hội MTTQ các cấp và các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền 346 buổi cho trên 59.000 lượt người về những kết quả, thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh, của huyện Trạm Tấu và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Khối MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái phối hợp với Khối MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội huyện Trạm Tấu tổ chức tặng quà cho học sinh trường TH và THCS Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.

Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép; thực hiện sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố; tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống dịch bệnh Covid-19... 

 

Thông qua vận dụng linh hoạt các phương thức tuyên truyền như: qua hệ thống truyền thanh cơ sở; phát tờ rơi đến các hộ dân; lồng ghép trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố, các buổi sinh hoạt của các chi, tổ hội; thông tin qua người có uy tín ở khu dân cư, các vị chức sắc, chức việc của các tôn giáo..., với phương châm "gần dân, sát cơ sở”, MTTQ các cấp huyện Trạm Tấu đã nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

 

Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trong huyện đã tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện quy ước, hương ước, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới. 

 

Trong năm 2021, nhân dân trong huyện đã hiến 6.359 m2 đất, đóng góp trên 16.000 ngày công và gần 800 triệu đồng để sửa chữa, làm mới 25,5 km đường bê tông liên thôn, bản, góp phần giúp cho việc đi lại được thuận lợi và thúc đẩy giao thương hàng hóa phát triển. MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập được 60 mô hình tổ tự quản; 15 tổ tự quản an ninh trật tự, 11 tổ tự quản công cộng, 10 tổ tự quản nếp sống văn minh và 4 tổ hợp tác. 

 

Để giúp đỡ các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu đã phối hợp hỗ trợ sửa chữa, làm mới trên 130 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trao 8.624 suất quà trị giá 3.393,77 triệu đồng và hỗ trợ 6.090 kg gạo cho 127 hộ với 406 khẩu, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn...

 

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

 

Tiếp tục đẩy mạnh vận động Quỹ "Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết” cho người nghèo; nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”..., góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

KIM TUYẾN- MAI HIÊN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h