Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Chi bộ MTTQ tỉnh: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Cơ quan

21/10/2022 09:49:37 Xem cỡ chữ Google
Dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đoàn MTTQ tỉnh, Chi bộ bám sát nhiệm vụ chính trị của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết của chi bộ cơ quan; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu cho Đảng đoàn lãnh chỉ đạo các tổ đảng, phối hợp với Ban chuyên môn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chỉ đạo triển khai thực có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2022.

Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCHTW khóa XIII cho cán bộ, công chức cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh.

 Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được MTTQ các cấp tập trung đẩy mạnh gắn với hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; tập trung quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Hướng dẫn số 206/HD-MTTQ-BTT ngày 14/01/2022 hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; tập trung truyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trọng tâm là thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022 gắn với thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa kiểm soát dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội; tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm mùa lễ hội theo tinh thần Chỉ thị, Công điện của UBND tỉnh Yên Bái về việc tập trung chỉ đạo triển khai đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần. Theo đó MTTQ và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tổng kết nhiệm vụ năm 2021, tập trung thực hiện nhiệm vụ năm 2022 góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm của tỉnh.

  Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền và nghiên cứu dư luận xã hội giai đoạn 2019 - 2024; tăng cường chủ động việc cung cấp nguồn tin chính thống cho Nhân dân. Phối hợp với các cơ quan truyền thông các cấp cung cấp thông tin, đăng tải gần 100 tin/bài phản ánh hoạt động Mặt trận các cấp và trên 300 bài viết trên Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh Yên Bái. MTTQ các cấp đã đăng tài và chia sẻ trên 1.000 bài viết trên mạng xã hội. Tại cấp tỉnh, duy trì song song trang Fanpage “Mặt trận Yên Bái” và nhóm “Thông tin công tác Mặt trận tỉnh Yên Bái”; 9/9 trang cộng đồng cấp huyện, 1.356/1.356 (đạt 100%) Ban CTMT thành lập nhóm Zalo. Trong 9 tháng đăng tải 420 tin, bài tuyên truyền về công tác Mặt trận, 04 video chuyên đề trên Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh, gần 100 tin, bài viết trang fanpage Mặt trận Yên Bái về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động công tác Mặt trận Tổ quốc các cấp. Kênh thông tin tuyên truyền qua mạng xã hội đã tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động của hệ thống MTTQ, góp phần quan trọng trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: Ủy ban MTTQ các cấp triển khai Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục phối hợp, thống nhất giữa các tổ chức thành viên của MTTQ triển khai 5 nội dung cuộc vận động phù hợp với yêu cầu mới, tích cực vận động Nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc, đóng góp kinh phí và ngày công xây dựng các công trình, phần việc, mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong 9 tháng đầu năm, vận động Nhân dân tự nguyện hiến trên 40 nghìn m2 đất; ủng hộ số tiền gần 100 tỷ đồng để xây dựng 27 nhà văn hóa thôn và đổ bê tông 326 km đường giao thông nông thôn; tham gia trên 242.000 ngày công phát dọn, sửa chữa, vệ sinh 2237 km đường đường làng, ngõ xóm; đào và xây mới 736 hố rác; nạo vét trên 1.064 km cống, rãnh; xây dựng mới 253 tuyến công trình đường điện “thắp sáng đường quê” với chiều dài 233km; chăm sóc và trồng mới 595 tuyến (190 km) đường hoa; trồng trên 15 nghìn cây xanh. Hướng dẫn MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thực hiện tiêu chí đô thị văn minh thông qua vận động người dân xây dựng, chỉnh trang nhà cửa; chấp hành các quy định về kinh doanh, buôn bán, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng và nhân rộng các tuyến đường văn minh ở các khu phố bảo đảm thông thoáng, cảnh quan sạch đẹp.

Thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai 8 nhiệm vụ cụ thể đã có 01 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu đạt 370%; 1 nhiệm vụ vượt 233%, 1 nhiệm vụ đạt 150%, 1 nhiệm vụ đạt 60%; còn lại 4 chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đánh giá.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng. Quỹ ”Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận trên 10 tỷ đồng. Trong đó, tiêu biểu đã vận động và phân bổ 7.574 suất quà Tết với số tiền 4,232 tỷ đồng. Triển khai xây dựng 03 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế giúp hộ nghèo thoát nghèo: (1) Mô hình nuôi Trâu sinh sản tại thôn Cốc Củ, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ; (2) Mô hình nuôi Ốc nhồi thương phẩm tại thôn Cây Si, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên; (3) Mô hình phát triển kinh tế vườn đồi (trồng Quế) tại thôn Bản Lằm, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn với tổng kinh phí 75 triệu đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống tham nhũng lãng phí; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2022. Phối hợp tham gia góp ý vào 14 dự thảo văn bản. Qua việc tổ chức triển khai lấy ý kiến tham gia đã có nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân có chất lượng, được cơ quan soạn thảo tiếp thu. Tổ chức 01 cuộc giám sát về công tác quản lý Nhà nước đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Lục Yên. Phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện 06 cuộc giám sát. Phối hợp tổ chức Hội nghị phản biện trực tuyến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại điểm cầu Yên Bái về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; chủ trì tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo“Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái”.

  Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân thuộc cơ quan MTTQ tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021; trình Ủy ban Trung ương MTTW Việt Nam tặng Bằng khen cho 02 cá nhân, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 115 cá nhân.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2022, Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong cơ quan; cán bộ, đảng viên cơ quan MTTQ tỉnh luôn có lập trường quan điểm chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nội bộ đoàn kết, thống nhất, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Công tác xây dựng Đảng; kết nạp đảng viên mới, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động được thực hiện thường xuyên. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể đa dạng và có hiệu quả thiết thực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức. Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được tập trung thực hiện tốt; Nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân đạt kết quả tích cực. phương thức hoạt động của MTTQ có nhiều sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Kim Tuyến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h