Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

08/12/2022 10:24:45 Xem cỡ chữ Google
Sáng nay - 8/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX khai mạc Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng thông tin kết quả báo cáo quan trọng này.

. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

TÌNH HÌNH NHÂN DÂN

Cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đồng thuận, đoàn kết chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt hiệu quả của chính quyền các cấp, sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, tinh thần chủ động, sáng tạo của các địa phương; sự đồng tình, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

 Năm 2022, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nổi bật là: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được kiểm soát, tỷ lệ ca mắc thuộc nhóm thấp của cả nước; kinh tế phục hồi và tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt mục tiêu NQ, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng cao so với năm 2021, hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc, thu ngân sách đạt kết quả tích cực; hoạt động văn hóa, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực (nhất là việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận của UNESCO vinh danh nghệ thuật Xòe Thái là sản phẩm văn hóa phi vật thể của nhân loại). Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai đồng bộ, kịp thời, chỉ số hạnh phúc của người dân được nâng lên; quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, được người dân và cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng và đánh giá cao. Công tác kiểm tra, thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

 Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid 19 trong thời gian những tháng cuối năm có xu hướng diễn biến phức tạp ở một số quốc gia, xuất hiện các biến chủng mới cũng gây lo lắng cho người dân. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục có những biến động, giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển tăng lên, giá vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi và chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, sản phẩm sản xuất khó tiêu thụ; tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn chưa được cải thiện, sau đại dịch Covid-19 dẫn đến việc làm, thu nhập của một bộ phận người lao động gặp khó khăn…. ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân. Cử tri và Nhân dân mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành đoàn thể các cấp tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống của người dân.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trong tỉnh đã chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 56- CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ủng hộ các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tổ chức phản biện xã hội, tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo các chương trình, đề án liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, đề án quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường… Tổ chức các cuộc giám sát theo kế hoạch và các cuộc giám sát theo phản ánh của cử tri và Nhân dân. Những kết quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổng hợp hàng trăm lượt ý kiến của cử tri và Nhân dân. Các ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã đã được lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn tiếp thu, giải trình. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (có gần 70 ý kiến cụ thể trên từng lĩnh vực, từng địa bàn). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp chung trên một số lĩnh vực sau:

Về phát triển kinh tế

Nhân dân đánh giá cao về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với năm 2021 như tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,62%, thu ngân sách ước đạt trên 4.600 nghìn tỷ đồng, một số chỉ tiêu nằm tốp đầu trong 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả kịp thời việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ sửa chữa, làm nhà ở cho hộ nghèo, tặng quà tết cho hộ nghèo nhằm giúp các hộ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của Nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân đề nghị tỉnh nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ cây, con giống, phân bón cho người dân trong sản xuất nông nghiệp bởi hiện nay giá cả đầu vào nguyên vật liệu lĩnh vực nông nghiệp tăng cao. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm giải quyết đường vào rừng sản xuất số diện tích bên trong đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hiện nay, người dân không có đường vận chuyển khai thác gỗ), đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo giải quyết đường đi lại cho người dân, đồng thời chỉ đạo xử lý việc ngập úng do ảnh hưởng của sân Gofl Yên Bái. Cử tri và Nhân dân tiếp tục đề nghị tỉnh quan tâm việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ,  mời gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án phát triển lĩnh vực nông, lâm nghiệp chất lượng cao, xây dựng các nhà máy chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, nâng cao sản lượng các sản phẩm Ocop đã được công nhận. Triển khai việc xây dựng và số hóa bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Về lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng hạ tầng, giao thông, điện nước

Nhân dân phấn khởi về các chủ trương của tỉnh trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trong thời gian qua, nhất là các công trình giao thông phục vụ sản xuất, giao thương giữa các địa phương thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Cử tri và Nhân dân đề nghị tỉnh đẩy nhanh các công trình trọng điểm của tỉnh, nhất là công trình giao thông tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, liên kết giữa các địa phương, các dự án kè hai bên bờ sông bảo đảm an toàn cho người dân.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, nạo vét,… tại các điểm thường xuyên bị ngập úng trên các trục tuyến đường giao thông, nhất là khu đông dân cư; nâng cấp một số tuyến đường đã được đầu tư lâu năm nay đã xuống cấp; tiếp tục đầu tư xây dựng mới một số cầu cứng, các tuyến đường mới một số địa phương để phá tính độc đạo của các địa phương, khu dân cư, nhất là khi mùa mưa lũ.

Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư một số công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là các khu di dân tái định cư, khu vực Thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn ( hiện nay chỉ có 300/1.425 hộ được dùng nước sạch từ Công ty cấp nước Thị xã Nghĩa Lộ). Đề nghị tiếp tục đầu tư nâng cấp, kéo điện đến các khu dân cư phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt cho người dân.

Cử tri tiếp tục đề nghị các ngành chức năng lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các ngã 4, ngã 5 đảm bảo an toàn giao thông, nhất là các trục đường mới trên địa bàn Thành phố Yên Bái; Đề nghị ngành Viễn thông bố trí vốn đầu tư các trạm tiếp sóng 3G, 4G cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa có để thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai đối với một số dự án xây dựng khu đô thị, dự án xây dựng nhà máy, trụ sở làm việc của một số tập đoàn kinh tế, cơ quan trên đã có chủ trương lâu năm nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ, nhất là trên địa bàn Thành phố Yên Bái.

Về quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên và môi trường

Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã cho phù hợp với hiện trạng, bởi bản đồ địa giới hành chính 364 đến nay không còn phù hợp. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện kịp thời chỉnh lý giấy CNQSDĐ cho các hộ đã hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; sớm quy hoạch, bố trí đất tái định cư để người dân ổn định cuộc sống. Thời gian qua, tại một số địa bàn đã xảy ra tình trạng san gạt, chuyển đổi sử dụng đất không đúng mục đích, đề nghị tỉnh sớm có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời có kế hoạch kiểm tra, rà soát thu hồi một số diện tích đất của các công ty lâm nghiệp sử dụng kém hiệu quả để giao đất cho các hộ dân quản lý, sử dụng.

Về văn hóa xã hội, Y tế, giáo dục và đào tạo

 Kết quả công tác giáo dục, đào tạo năm học 2021- 2022 và năm học 2022-2023 được cử tri và Nhân dân đánh giá cao, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, do vậy, các cháu học sinh vẫn tiếp tục được đến trường, không phải tổ chức học oneline. Tuy nhiên, cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhất là các xã vùng cao của tỉnh, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đề nghị tỉnh hỗ trợ cho các địa phương đầu tư sửa chữa, xây dựng mới nhà văn hóa cộng đồng tại thôn, bản, tổ dân phố, nhất là diện tích vui chơi, khu thể thao đáp ứng nhu cầu luyện tập TDTT của Nhân dân, hiện nay nhiều nhà văn hóa đã xuống cấp hoặc không phù hợp. Đề nghị ngành Văn hóa nghiên cứu xây dựng đề án đưa điệu nhảy sạp trở thành hoạt động văn hóa đặc trưng của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành y, quan tâm chế độ chính sách thu nhập cho đội ngũ y, bác sỹ, nhất là đội ngũ trực tiếp thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân; từng bước thực hiện chế độ tự chủ đối với các trung tâm y tế cấp huyện có điều kiện vì mục tiêu tất cả vì người bệnh.

Đề nghị tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng nhằm góp phần đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường bình ổn giá cả hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão; kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thuốc, vật tư y tế, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Nhân dân đồng tình và tin tưởng quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã kiên quyết, tích cực chủ động có trọng tâm, trọng điểm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, lãng phí với thông điệp “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Cử tri đề nghị tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ ở những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, vi phạm, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm về tham nhũng, lãng phí

Về tình hình an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội

Sau khi dịch bệnh Covid- 19 được kiểm soát, các sự kiện chính trị, hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, dịch vụ, du lịch trở lại trạng thái bình thường mới, lực lượng công an và các ngành chức năng đã chủ động, tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Song cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội để chủ động kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các vụ việc phát sinh, đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho người dân Yên Bái, đồng thời là điểm đến an toàn, thận thiện cho du khách thập phương./.

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h